หมายเลข ID หัวข้อ : 00229507 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2019

ฉันจะสามารถเปิดไฟของ Glass Speaker โดยไม่ต้องเล่นเพลงได้หรือไม่?

ถ้าหากไม่ได้เล่นเพลงมาระยะหนึ่ง, ตัวเครื่องจะปิดเพาเวอร์ไปโดยอัตโนมัติ และไฟ LED จะปิดลงไป

  ฟังก์ชั่น Auto Power Off (Auto Standby) มีการตั้งไว้ที่ ON ตามค่าเริ่มต้น
  เมื่อ Auto Standby มีการตั้งไปเป็น OFF, ตัวเครื่องจะไม่ปิดเพาเวอร์โดยอัตโนมัติ, และท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับไป LED นี้ได้อย่างต่อเนื่อง

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อทำการปิดฟังก์ชัน Auto Standby

  1. เปิด แอปพลิเคชัน Music Center ขึ้นมา
  2. เลือกอุปกรณ์นั้นจาก Speaker & Group
  3. เลือกที่Settings
  4. เลือกที่ Power Option
  5. ยกเลิกการเลือกที่ Auto Standby

  หมายเหตุ: เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 15 นาที ในสถานการณ์ต่อไปนี้ โดยที่มีการตั้งฟังก์ชัน Auto Standby ไว้ที่ ON, ลำโพงจะทำการปิดลงไปโดยอัตโนมัติ

  • ลำโพงจะไม่ทำงาน
  • ไม่มีเพลง(เสียง) เล่นออกมาเมื่อลำโพงเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth
  • เพลง(เสียง) ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแจ็คขั้วต่อ AUDIO IN จะไม่มีการเล่นออกมา หรือเพลง (เสียง) ที่ออกมาจากอุปกรณ์ออดิโอจะมีความเบามาก