หมายเลข ID หัวข้อ : 00229288 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

ไม่มีการเล่นเพลง ถึงแม้จะทำการกดปุ่ม Push & Play บน Glass Speaker ของฉันแล้ว

มีเสียงนอยส์รบกวนที่เป็นความผิดพลาดออกมาเมื่อกดที่ปุ่ม Push & Play

  การเล่นอาจจะทำไม่ได้ เนื่องจากสถานะของเครือข่ายของท่าน หรือเนื่องจากการตั้งค่าของ และสภาวะการตอบสนองของ Spotify
  ให้ตรวจเช็คในสิ่งต่อไปนี้

  • เสียงรบกวนที่เป็นความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในกรณีต่อไปนี้, และการเล่นจะไม่สามารถทำได้
   • ไม่เคยใช้งานฟังก์ชัน Spotify Connect นี้มาก่อน
   • ลำโพงไม่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi
   • ลำโพงเชื่อมต่อด้วยฟังก์ชัน Speaker Add
  • ให้ดำเนินการสั่งงานต่อไปนี้ แล้วตรวจเช็คดูว่าเล่นได้หรือไม่
   • ปิดลำโพงลงไป แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ และกดที่ปุ่ม (Push & Play)
   • กดที่ปุ่ม BLUETOOTH/ PAIRING ที่ด้านล่างของตัวลำโพง ตรวจเช็คดูว่า ไฟ (Push & Play) ดับลงไปหรือไม่, และจากนั้นให้กดที่ปุ่ม(Push & Play) อีกครั้ง
  • ตรวจเช็คดูสถานะของ Spotify Connect โดยใช้แอป Spotify ถ้าหากไม่มีการตั้งไปที่การเล่นในเครื่องนี้ ให้เปิด Connectable Devices ขึ้นมาและเลือกตัวเครื่องนี้อีกครั้ง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้ง Tracks/artists/albums/ฯลฯ ไปที่Favorite music โดยที่ไม่ได้ตั้งให้ Push & Play ไว้เป็น Don’t play ในแอป Spotify ให้ยกเลิกการตั้งค่าของ Don’t play หรือลงทะเบียนแทรคใหม่ไปให้กับ Favorite music