หมายเลข ID หัวข้อ : 00229268 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ไม่มีเสียงออกมา เมื่อใช้การเชื่อมต่อทาง Bluetooth ใน Glass Speaker ของฉัน

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  • ตรวจเช็คดูไฟแสดงสถานะของ Bluetooth ที่ด้านล่างของลำโพงว่าติดหรือไม่
   รูปแสดงไฟ BLUETOOTH
  • เพิ่มระดับโวลลุ่มของลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้น
  • ถ้าหากลำโพงนั้นเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเล่นซอฟต์แวร์เล่นเพลงอยู่ ให้ทำการรีสตาร์ทซอฟต์แวร์สำหรับเล่นเพลงนั้นใหม่
  • ถ้าหากสายออดิโอมีการเสียบเข้าไปในลำโพง ให้กดที่ปุ่ม BLUETOOTH/PAIRING ที่ด้านล่างของลำโพงหรือตัดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต AUDIO IN ของลำโพง
  • การเชื่อมต่อ Bluetooth จะตัดการเชื่อมต่อไป ถ้าหากเล่นเพลงผ่านทางเครือข่าย Wi-Fi หรือด้วยปุ่ม (Push & Play)
   ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อให้ใหม่โดยอัตโนมัติอีก ให้กดที่ปุ่ม BLUETOOTH/PAIRING ที่ด้านล่างของลำโพงเพื่่อทำการเชื่อมต่อใหม่
  • ปิดฟังก์ชั่น Bluetooth ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และจากนั้นให้ทำการเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ลบข้อมูลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านทางการเชื่อมต่อของ Bluetooth และจากนั้นทำการจับคู่ใหม่