หมายเลข ID หัวข้อ : 00229263 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

Glass Speaker ของฉันไม่ชาร์จไฟหรือใช้เวลาในการชาร์จไฟที่ยาวนาน

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  • ใช้สาย micro-USB และตัวเอซีอะแดปเตอร์ USB ที่จัดมาให้
   หมายเหตุ: การใช้ตัว USB AC adaptor หรือสาย micro-USB อื่นใดที่นอกเหนือจากที่จัดมาให้ อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถชาร์จไฟหรือทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติได้
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าสาย micro-USB มีการเชื่อมต่อที่แน่นหนากับตัวลำโพง และตัว USB AC adaptor
   นอกจากนี้, ตรวจสอบให้มั่นใจว่าตัว USB AC adaptor ได้เสียบเข้าเต้ารับไฟ AC ไว้อย่างแน่นหนาแล้ว
  • ไม่แนะนำให้ทำการชาร์จไฟจากเครื่องคอมพิวเตอร์
   ขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบปฏิบัติการ แบตเตอรี่อาจจะไม่สามารถชาร์จไฟได้ ถึงแม้ว่าลำโพงนั้นจะเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว
  • ถ้าหากท่านชาร์จไฟแบตเตอรี่ในขณะที่ใช้ลำโพง การชาร์จไฟอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะเสร็จสิ้น


  เกี่ยวกับไฟแสดงสถานะของ  (on/standby)

   ลำโพงเปิดอยู่ลำโพงปิดอยู่ลำโพงอยู่ในฟังก์ชัน BLUETOOTH/Network Standby
  การชาร์จไฟเสร็จสิ้นติดสว่าง(สีขาว)ปิดเครื่องกะพริบอย่างเร็ว(สีขาว)
  การชาร์จไฟกะพริบช้า ๆ(สีขาว)ติดสว่าง(สีส้ม)กะพริบอย่างเร็ว(สีส้มและสีขาว)