หมายเลข ID หัวข้อ : 00239407 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

เมื่อเล่นเพลงจากเซิร์ฟเวอร์ Home Network การกดปุ่ม Previous ใน รีโมทคอนโทรล ไม่มีการกระโดดไปยังเพลงก่อนหน้า

เมื่อใช้สภาวะแวดล้อมเครือข่าย (DLNA) ทำการเล่น คอนเทนท์เพลงจาก สมาร์ทโฟน การกดที่ปุ่ม Previous ใน รีโมทคอนโทรลที่ให้มา จะไม่กระโดดไปยังเพลงก่อนหน้า

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.


  หมายเหตุ: ชื่อของ แอปพลิเคชันนี้ได้เปลี่ยนจาก SongPal ไปเป็น Music Center ในเดือนพฤษภาคม 2560

  เรื่องนี้เป็น ข้อมูลจำเพาะ เนื่องจากเครื่องนี้จะรองรับ ฟังก์ชันการแสดงและเป็นผู้รับของ คอนเทนท์นั้น

  สิ่งนี้มีการนำมาใช้เมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่าน (เครื่อง คอมพิวเตอร์ใช้เป็น เซิร์ฟเวอร์ DLNA เป็นตัวส่ง คอนเทนท์เพลง) และ คอนเทนท์เพลงจะส่งจาก ซอฟต์แวร์ที่เป็น ซอฟต์แวร์ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ (Media Go ฯลฯ) และเล่นโดยตัวเครื่องนั้น เมื่อ คอนเทนท์ของสมาร์ทโฟน ทำการเล่นโดยตัวเครื่องนี้ และดังนี้ต่อไป

  ถ้าหากท่านต้องการจะสั่งงาน รีโมทคอนโทรล ให้ใช้ Music Center (SongPal) แอปพลิเคชันควบคุม DLNA อื่น ๆ ที่ติดตั้งไว้ใน อุปกรณ์มือถือของท่าน

  หมายเหตุ: ปุ่มต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ปุ่ม Previous จะไม่มีการรับประกันว่าจะทำงาน แต่อาจจะทำงานได้โดยใช้ รีโมทคอนโทรลที่ให้มา