หมายเลข ID หัวข้อ : 00084934 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ปัญหาเรื่องเสียงเมื่อใช้ลำโพง Bluetooth.

  ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านล่างนี้ ถ้าหากลำโพง Bluetooth® ของท่านมีปัญหาเรื่องเสียงดังต่อไปนี้:

  • ไม่มีเสียง
  • เสียงเบา
  • เสียงออกมาจากลำโพงเพียงด้านเดียว

  หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละขั้นตอนที่นำเสนอนี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหานี้ได้, ให้ทำการตรวจเช็คดูเสียงภายหลังการเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนแล้ว.

  1. ตรวจเช็คดูว่า ทั้งระบบนี้และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีการเปิดเครื่องไว้.
  2. เปิดวอลลุ่มของระบบและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ให้ดังขึ้น.
  3. ตรวจสอบดูว่า อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกำลังเล่นกลับอยู่.
  4. ตรวจเช็คดูว่า ทั้งสองด้านของสายเชื่อมต่อออดิโอมีการต่อเข้ากับระบบและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออย่างแน่นหนาดี.
  5. ถ้าท่านเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้ากับระบบนี้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การปรับตั้งของเอาท์พุทของออดิโอของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีการตั้งไว้สำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH device.
  6. จับคู่ระบบนี้และอุปกรณ์ BLUETOOTH อีกครั้ง.
  7. ถ้าหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นแบบโมโน (mono), เสียงจะออกมาเพียงลำโพงด้านซ้ายตัวเดียว.