หมายเลข ID หัวข้อ : 00276521 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

วิธี การแก้ปัญหาเสียงเบา ไม่สามารถเพิ่ม ระดับเสียงได้ หรือปัญหาความบกพร่องในเสียงอื่น ๆ

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคำแนะนำที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  เพื่อแก้ปัญหา ให้ตรวจดูดังต่อไปนี้

  • สำหรับปัญหาการมีเสียงเบาหรือไม่มีเสียง
   • ตรวจดูว่าทั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และลำโพงมีการเปิดไว้และระดับเสียงได้มีการปรับเพิ่มไว้แล้ว
   • ตรวจดูว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กำลังเล่นไฟล์เพลงอยู่
   • ถ้าหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่มีฟังก์ชันหรือโหมดต่าง ๆ ให้ตั้งไปที่อันที่เหมาะสม
   • เมื่อไฟล์เพลงในเครื่องพีซีของท่านกำลังเล่นอยู่ ให้ตรวจดูการตั้งค่าช่องต่อสัญญาณเสียงออกของเครื่องพีซีของท่าน เช่น การตั้งค่า BLUETOOTH ฯลฯ ว่ามีการตั้งไว้ถกต้องดีแล้ว
   • ถ้าหาก อุปกรณ์ของท่านไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ให้ลองทำการจับคู่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับตัวเครื่องอีกครั้งหนึ่ง
   • เคลื่อนย้ายวัตถุที่เป็นโลหะให้ออกห่างจากลำโพงถ้าหากมี
   • ถ้าหากอุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อด้วยสาย ให้ถอดออกชั่วคราวและเชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่ให้แน่นหนากับช่องเสียบบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และตัวเครื่อง
   • ถ้ามีหูฟังเชื่อมต่ออยู่ ให้ลองตัดการเชื่อมต่อหูฟังนั้นออกไป
   • ขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ ท่อที่อยู่ด้านล่างของลำโพงอาจจะถูกปิดไว้โดยการปิดผนึก ตรวจดูว่าได้มีการนำออกไปแล้วหรือไม่
  • ไม่สามารถเพิ่มระดับเสียงได้
   • ถ้าหากท่านกำลังใช้ลำโพงแบบพาสซิฟภายนอก การปิดเปิดเครื่องและระดับเสียงของลำโพงจะมีการบังคับจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ปรับการตั้งค่าระดับเสียงในเครื่องเล่นแบบพกพาของท่านเพื่อเพิ่มระดับของเสียงที่จะป้อนมาให้ลำโพง
  • ถ้าปัญหาแก้ไขไม่ได้:
   • ปิดเครื่องและเปิดขึ้นมาใหม่ ถ้าหากมีฟังก์ชัน รีเซ็ต (RESET) ให้ดำเนินการรีเซ็ต
    สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือ

  ถ้าหาก สถานการณ์ไม่ดีขึ้น แม้จะทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว แสดงว่าอาจจะจำเป็นต้องได้รับ บริการตรวจซ่อม แล้ว