หมายเลข ID หัวข้อ : 00084955 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

จะใช้เวลานานเท่าใดในการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ในตัวของลำโพง Bluetooth?

    จะใช้เวลาประมาณ สาม (3) ชั่วโมง สำหรับการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ในตัวของลำโพง Bluetooth® นี้จากสภาวะที่ไม่มีไฟอยู่เลย.