หมายเลข ID หัวข้อ : 00224968 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2019

มีเสียงไฟฟ้าสถิตย์หรือเสียงป็อบ ในระหว่างการหาดูในคอนเทนท์ ของ YouTube

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดย การอัปเดตซอฟต์แวร์. กรุณาทำการอัปเดตซอฟต์แวร์.
สำหรับวิธีการอัปเดต ให้อ้างอิงกับ: วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.