หมายเลข ID หัวข้อ : 00194495 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

โดยการใช้ตัวติดตั้งที่ไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อกับเครือข่าย(อินเตอร์เน็ต) ในการติดตั้ง PlayMemories Home.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

PlayMemories Home ได้รับการติดตั้งเป็นปกติในระหว่างการดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม. ตัวติดตั้ง ที่ดาวน์โหลดมาตามกระบวนการด้านล่างนี้ จะอนุญาตให้ท่านติดตั้ง "PlayMemories Home" ได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม. การเชื่อมต่อกับเครือข่าย(อินเตอร์เน็ต) เป็นสิ่งจำเป็น ในการดาวน์โหลดตัวติดตั้ง PlayMemories Home .

ตัวติดตั้ง PlayMemories Home ที่ดาวน์โหลดมาโดยกระบวนการด้านล่างสามารถจะสำเนาไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อติดตั้ง PlayMemories Home ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ โดยการเปิดการทำงานของตัวติดตั้งนี้.

หมายเหตุ: ให้อ้างอิงจากหน้าเพ็จต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดในเรื่องข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ.

ข้อกำหนดระบบต่าง ๆ ของ PlayMemories Home :
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/pcenv/en/contents/index.html

 • ให้ทำการตรวจเช็คล่วงหน้า:
  เครือข่ายอาจจะมีการตัดการเชื่อมต่อและการดาวน์โหลดตัวติดตั้งนี้อาจจะล้มเหลว เนื่องจากสภาวะของการรับสัญญาณ ถ้าหากมีการใช้เครือข่ายไร้สายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน. ให้ใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย(สาย LAN) เพื่อการดาวน์โหลดที่เสถียรกว่า.
 • วืธีการใช้งาน :
  คลิกที่ปุ่ม Download ด้านล่างเพื่อทำการดาวน์โหลดตัวติดตั้ง PlayMemories Home .
  หมายเหตุ: อาจจะใช้เวลาในการดาวน์โหลดตัวติดตั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของเครือข่าย(ความเร็วในการติดต่อสื่อสาร) และสภาวะแวดล้อมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ.
 • รูปภาพประกอบ

  ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง PlayMemories Home (PMHOME.exe) ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และทำการติดตั้ง.

  สำหรับรายละเอียดในคำสั่งการติดตั้ง , ให้อ้างอิงกับ หน้าต่อไปนี้.

  วิธีการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.