หมายเลข ID หัวข้อ : 00203799 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2018

เสียงจากระบบออดิโอมีการล่าช้า(Lag) กว่าภาพของทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากเสียงจากระบบออดิโอมีการดีเลย์ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการตั้ง Digital audio out ให้เป็น PCM.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Sound ในหมวดของ TV.
  4. เลือกไปที่ Digital Audio Out.
  5. เลือกที่ PCM.