หมายเลข ID หัวข้อ : 00235608 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/12/2019

[วีดีโอ] บทช่วยสอนเรื่องการดูแลรักษาชุดหูฟัง

    การมี หูฟังที่เสียหายจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดการรบกวนได้ เรียนรู้ข้อแนะนำบางประการในวิธีการดูแล หูฟังของท่านให้มีสภาพที่ดีเยี่ยม!

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube