หมายเลข ID หัวข้อ : 00206495 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/07/2019

ฉันไม่สามารถเล่น Google Play Music ได้.

    ถ้าหากท่านไม่สามารถเล่น Google Play Music ได้, หรือถ้าหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น, ให้ตรวจสอบดูสถานะของการใช้ของ Google Play Music. 

    ถ้าหากท่านใช้ Google Play Music แบบบริการทดลองใช้งานฟรี, ระยะเวลาของการให้ทดลองใช้อาจจะสิ้นสุดไปแล้ว. 
    ถ้าต้องการใช้ต่อ, ท่านจะต้องจ่ายเงินเพื่อสั่งซื้อไปยัง Google Play Music. 
    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการของ Google Play Music.