หมายเลข ID หัวข้อ : 00205395 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

ฉันสามารถเชื่อมต่อกับไมโครโฟนคาราโอเกะได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เครื่องรับนี้ไม่มีขั้วต่อไมโครโฟน, จึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับไมโครโฟนหรือใช้สำหรับคาราโอเกะได้.