หมายเลข ID หัวข้อ : 00205415 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

มีลำโพงแบบใดบ้างที่ฉันสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรับนี้ได้?

    ลำโพงที่มีรายละเอียดสเปคต่อไปนี้สามารถจะใช้เชื่อมต่อกับเครื่องรับนี้ได้.

    • ลำโพงที่มีค่าอิมพีแดนซ์ที่ใช้งานด้วยกันได้จาก 6 ถึง 16 Ω.

    *ไม่มีขั้วต่อเสียงออดิโอแบบอนาล็อก(Audio analog output)ในรุ่นต่าง ๆยกเว้นรุ่น STR-DH190, ดังนั้นจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงแบบแอคทิปหรือเครื่องซาวด์บาร์ได้.