หมายเลข ID หัวข้อ : 00205420 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2018

ฉันสามารถเชื่อมต่อ เสาอากาศ FM ภายนอกได้หรือไม่ ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เสาอากาศ FM ภายนอกไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้.
หากพบปัญหากับความไวในการรับที่ไม่ดี ให้ลองทำดังต่อไปนี้.

  • วางเครื่องรับในตำแหน่งใหม่ที่อยู่ใกล้กับหน้าต่าง.
  • ยืดสายอากาศไปในทิศทางที่มีการรับสัญญาณได้ดี.