หมายเลข ID หัวข้อ : 00223828 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/06/2022

การแก้ปัญหาการจับคู่ Bluetooth สำหรับหูฟังแบบสายคาดศีรษะ / หูฟังอินเอียร์

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้:

  1. ตรวจดูสถานะของตัวแสดงสถานะเมื่อท่านเปิด หูฟังขึ้นมาหลังทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้ใหม่:
   หมายเหตุ:
   • หลังการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่หูฟังนั้นจะกลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบออกไป
   • วิธีการรีเซ็ตหูฟังจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide)ของ หูฟัง
   WH-1000XM4 วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่  WI-C400 วิธีการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ 
   ตัวแสดงสถานะกะพริบเป็นสีฟ้าและแดงสลับกัน หรือกะพริบเป็นสีฟ้าสองครั้ง
   หูฟังได้มีการตั้งค่าเริ่มต้นแล้วและอยู่ในโหมดการจับคู่ Bluetooth ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
   ตัวแสดงสถานะกะพริบ
   หูฟังเปิดขึ้นมาโดยไม่ได้ทำการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ ทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟังอีกครั้ง
   ตัวแสดงสถานะไม่กะพริบ
   การชาร์จไฟไม่ได้ทำอย่างถูกต้อง อ้างอิงกับหัวข้อ หูฟังไม่ทำการชาร์จไฟ
  2. ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ และตรวจดูว่าการจับคู่ทำได้สำเร็จหรือไม่
   1. เริ่มการทำงานใหม่อุปกรณ์เล่น
    เนื่องจากอุปกรณ์เล่นอาจจะทำงานผิดปกติชั่วคราว ให้ปิดอุปกรณ์นั้นลงไปก่อน และเปิดขึ้นมาใหม่
   2. ลบข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth ของอุปกรณ์เครื่องเล่นของท่าน
    สำหรับรายละเอียดในวิธีการลบข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการลบข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth ของอุปกรณ์เครื่องเล่นของท่าน
   3. ทำการจับคู่อีกครั้ง
    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) รุ่นของท่าน
   การจับคู่ทำได้สำเร็จแล้ว
   ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเล่น เช่นการจับคู่ของ Bluetooth ถูกตัดการเชื่อมต่อออกไป
   การจับคู่ล้มเหลว
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  3. ถ้าหากท่านมี สมาร์ทโฟน, Walkman หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป ให้ลองทำการจับคู่ Bluetooth กับหูฟัง และหนึ่งของอุปกรณ์อื่น ๆ เหล่านี้:
   การจับคู่ทำได้สำเร็จแล้ว
   ตัวเครื่องเล่นที่เชื่อมต่อในตอนแรกอาจจะมีการทำงานที่ผิดปกติ ให้ปรึกษากับผู้ผลิตของอุปกรณ์นั้น
   การจับคู่ล้มเหลวในอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย
   หูฟังอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการ ตรวจซ่อม

  ไปที่แนวทางการแก้ปัญหาหูฟัง