หมายเลข ID หัวข้อ : 00272175 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2021

การแก้ปัญหาการจับคู่ด้วยหูฟัง Truly Wireless (WF-SP900)

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหาการจับคู่ Bluetooth โดยใช้ WF-SP900:

  1. ตรวจดูสถานะของตัวแสดงสถานะเมื่อท่านเปิด หูฟังขึ้นมาหลังทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้ใหม่:

   หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมด (ไฟล์เพลง ข้อมูลที่ติดตั้งมาก่อน ฯลฯ) ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลักของเครื่องเล่นจะถูกลบออกไป ก่อนทำการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ ให้ทำการแบ็คอัปข้อมูลที่สำคัญใด ๆไว้

   เข้าไปดูใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) เพื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟัง

   ถ้าตัวแสดงสถานะสีฟ้าและสีแดงกะพริบสลับกัน หรือตัวแสดงสถานะสีฟ้ากะพริบสองครั้งในหนึ่งจังหวะ
   หูฟังได้มีการตั้งค่าเริ่มต้นแล้วและอยู่ในโหมดการจับคู่ Bluetooth ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
   ถ้าตัวแสดงสถานะกะพริบสองครั้งจากนั้นดับไป
   หูฟังเปิดขึ้นมาโดยไม่ได้ทำการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ ทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟังอีกครั้ง
   ตัวแสดงสถานะไม่กะพริบ
   การชาร์จไฟไม่ได้ทำอย่างถูกต้อง อ้างอิงกับหัวข้อ หูฟังไม่ทำการชาร์จไฟ
  2. ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ และตรวจดูว่าการจับคู่ทำได้สำเร็จหรือไม่

   1. เริ่มการทำงานใหม่อุปกรณ์เล่น
    เนื่องจากอุปกรณ์เล่นอาจจะทำงานผิดปกติชั่วคราว ให้ปิดอุปกรณ์นั้นลงไปก่อน และเปิดขึ้นมาใหม่
   2. ลบข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth ของอุปกรณ์เครื่องเล่นของท่าน
    สำหรับรายละเอียดในวิธีการลบข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการลบข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth ของอุปกรณ์เครื่องเล่นของท่าน
   3. ทำการจับคู่อีกครั้ง
    อ้างอิงกับหัวข้อที่เหมาะสม
   การจับคู่ทำได้สำเร็จแล้ว
   ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องเล่น เช่นการจับคู่ของ Bluetooth ถูกตัดการเชื่อมต่อออกไป
   การจับคู่ล้มเหลว
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  3. ถ้าหากท่านมี สมาร์ทโฟน, Walkman, หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป ให้ลองทำการจับคู่ Bluetooth กับ หูฟัง และหนึ่งของอุปกรณ์อื่น ๆ เหล่านี้:

   การจับคู่ทำได้สำเร็จแล้ว
   ตัวเครื่องเล่นที่เชื่อมต่อในตอนแรกอาจจะมีการทำงานที่ผิดปกติ ให้ปรึกษากับผู้ผลิตของอุปกรณ์นั้น
   การจับคู่ล้มเหลวในอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย
   หูฟังอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการ ตรวจซ่อม

  ไปที่หน้าแรกของ คู่มือการแก้ปัญหาของหูฟัง