หมายเลข ID หัวข้อ : 00202599 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/04/2019

ฟีเจอร์การจดจำเสียง(Voice Recognition)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.
 

การค้นหาด้วยเสียง(Voice search) และ Google Assistant

Android TV™ มีฟีเจอร์การจดจำเสียง. ฟีเจอร์นี้เรียกว่า “การค้นหาด้วยเสียง(voice search)” และจะทำให้ท่านป้อนคำสั่งเข้าไปให้กับทีวี โดยใช้เสียงของท่านได้. ถ้าหากทีวีของท่านมี Google Assistant ในตัว, ท่านสามารถจะขอความช่วยเหลือจาก Google Assistant ของท่านได้.
ทีวี จะรองรับ Google Assistant ได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือภาษาของท่าน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ ที่นี่.
สำหรับวิธีการใช้ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง(Voice search) ให้อ้างอิงกับ ที่นี่.

 

พบกับการค้นหาด้วยเสียงแบบแฮนด์ฟรี(เฉพาะทีวีที่มีไมค์ในตัว)

ถ้าหากทีวีนั้นมีการตั้งค่าของ การตรวจหา“Ok Google” , ท่านสามารถใช้การค้นหาสำหรับด้วยเสียงหรือสั่งงานทีวีแบบแฮนด์ฟรีได้.
ถ้าหากทีวีนั้นรองรับ Google Assistant ท่านสามารถสั่งงาน Google Assistant แบบแฮนด์ฟรีได้่
ทีวีนั้นรองรับการตั้งค่าแบบ การตรวจหา“Ok Google” ได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือภาษาของท่าน. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับที่นี่.

หมายเหตุ: Google Assistant หรือการค้นหาด้วยเสียง ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย.

 

*Google, Android TV และเครื่องหมายและโลโก้ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.