หมายเลข ID หัวข้อ : 00202599 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2021

ฟีเจอร์การจดจำเสียง (Voice Recognition)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้
   

  การค้นหาด้วยเสียง (Voice search) และ Google Assistant

  Android TV™/Google TV™ มี คุณสมบัติการจดจำเสียงได้ ฟีเจอร์นี้เรียกว่า “การค้นหาด้วยเสียง (Voice search)” และจะทำให้ท่านป้อนการสั่งงานเข้าไปให้กับทีวี โดยใช้เสียงของท่านได้ ถ้าหากทีวีของท่านมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเครื่องแล้ว ท่านสามารถขอให้ Google Assistant ช่วยท่านได้

  ทีวีจะใช้ Google Assistant นี้ได้หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือภาษาของท่าน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ หัวข้อประเทศ/ภูมิภค/ภาษา ที่รองรับได้ และวิธีการใช้ Google Assistant สำหรับวิธีการใช้ ฟังก์ชันค้นหาด้วยเสียงนี้ ให้อ้างอิงกับ ฉันจะใช้ ฟังก์ชันค้นหาด้วยเสียง (Voice search) ได้อย่างไร? . 

   

  พบกับการค้นหาด้วยเสียงแบบแฮนด์ฟรี (เฉพาะทีวีที่มีไมค์ในตัว)

  ถ้าทีวีของท่านมีไมค์ในตัว และ การตั้งค่าตรวจหา "Ok Google" ท่านสามารถใช้ ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง (Voice search) หรือสั่งงานทีวีด้วยระบบแฮนด์ฟรี

  • วิธีการดูว่าทีวีของท่านมี ไมค์ในตัวหรือไม่:
   ไปที่ หน้า การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของท่าน และดูที่ส่วนของ ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) ถ้าทีวีของท่านมีไมค์ในตัว (Built-in Mic) Yes จะแสดงในส่วนของ VOICE SEARCH
  • วิธีการดูว่าทีวีของท่านรองรับ การตรวจหา"Ok Google" หรือไม่ การตั้งค่า :
   การรองรับการตรวจหา "Ok Google" จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือภาษาของท่าน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ หัวข้อ ภาษาที่รองรับได้และวิธีการใช้ไมค์ในตัว

  หมายเหตุ:

  • แม้ว่าทีวีของท่านไม่มีไมค์ในตัว และ การตั้งค่าตรวจหา "Ok Google" ท่านสามารถใช้ ฟังก์ชันการค้นหาด้วยเสียง (Voice search) ได้โดยใช้ รีโมทคอนโทรล
  • Google Assistant และ การค้นหาด้วยเสียง ต้องใช้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ถ้าทีวีของท่านรองรับ Google Assistant ท่านสามารถสั่งงาน Google Assistant แบบ แฮนด์ฟรีได้