หมายเลข ID หัวข้อ : 00203946 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/11/2018

DIGITAL AUDIO OUT และ ARC ให้เสียงออกมาเป็น 5.1 แชลแนล ถึงแม้ว่าฉันจะดูโปรแกรมของ Netflix ที่เป็น 2 Channel Audio

    ถ้าหาก Digital audio out ในเมนูของ Sound ของทีวีของท่านตั้งไว้ที่ Auto1, พอร์ต DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) และ HDMI ARC จะให้เสียงออดิโอ แบบ 5.1 แชลแนลออกมา ถึงแม้ว่าโปรแกรม Netflix ที่ท่านรับชมอยู่จะเป็น 2 channel audio ก็ตาม. เรื่องนี้เป็นไปตามค่าสเปคของทีวีและส่วนของการทำงานตามปกติ.