หมายเลข ID หัวข้อ : 00203946 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/01/2021

เมื่อตั้ง Digital audio out ไปที่ Auto1 หรือ Auto เสียงจาก Optical digital out/ARC จะเป็น 5.1ch ใน Netflix

    เมื่อท่านดู Netflix โดยตั้ง Digital audio out ไปที่ Auto1 หรือ Auto เสียงจาก Optical digital out/ARC จะออกมาเป็น 5.1ch
    เรื่องนี้เป็น ข้อมูลจำเพาะและเกิดขึ้นได้โดยไม่เกี่ยวกับเสียงของวีดีโอ ใน Netflix ว่าจะเป็น 2ch หรือ 5.1ch