หมายเลข ID หัวข้อ : 00203815 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/01/2019

ฉันจะทำการเซ็ตอัป Bravia TV ของฉันในครั้งแรกได้อย่างไร? (นอกเหนือจาก Android TV™)

  หัวข้อนี้จะแสดงวิธีการเซ็ตอัปทีวีของท่านในครั้งแรก:

  1. เลือกภาษาที่ท่านชอบในหน้าจอ Language. ในที่นี้จะเลือกเป็น ENGLISH.

    
  2. ต่อจากนั้น ข้อตกลงของ นโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy) จะแสดงขึ้นมา.
   หมายเหตุ: โปรดระมัดระวังในการทำต่อไปนี้กับการเซ็ตอัปทีวีและและใช้ประโยชน์สูงสุดจากทีวีของท่าน (เช่นการอัปเดตซอฟต์แวร์), ท่านจะต้องเลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าจอโดยใช้ปุ่มลูกศรชี้ลงล่าง และจากนั้นเลือกที่ตัวเลือก Agree (Enable Smart TV) / Disagree (Disable Smart TV). ท่านจะต้องตอบตกลงกับ Sony Privacy Policy เพื่อที่จะรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

    
  3. ต่อจากนั้น ทำการการเซ็ตอัปเครือข่าย(Network Setup)ของท่านในหน้าจอ Network Setup. ท่านสามารถเลือกที่ Easy หรือ Expert สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยใช้ Wi-Fi, หรือการเชื่อมต่อแบบใช้สายโดยใช้สาย LAN. เลือกที่ Skip ถ้าต้องการจะเซ็ตอัปการเชื่อมต่อเครือข่ายในตอนหลัง. ในที่นี้จะเลือกที่ Easy.

    
  4. ถ้าท่านทำการเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย หน้าจอของ Network Setup – Wi-Fi Network จะแสดงขึ้นมา. เลือกเครือข่ายไร้สายที่ต้องการจะเชื่อมต่อ และใส่รหัสผ่านถ้าจำเป็น. หน้าจอหยุดรอการเชื่อมต่อจะแสดงขึ้นมา ในขณะที่ทีวีพยายามจะทำการเชื่อมต่อ. หากมีการเชื่อมต่อแบบสาย ทีวีจะข้ามหน้าจอของ Network Setup – Wi-Fi Network และไปที่หน้าจอรอการเชื่อมต่อ
   หมายเหตุ: เมื่อใส่รหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้าไป, ท่านสามารถใช้คีย์บอร์ด USB แทนคีย์บอร์ดบนหน้าจอได้.

    
  5. หน้าจอแสดงผลการเชื่อมต่อจะแสดงขึ้นมา เมื่อการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จหรือล้มเหลว เลือกตัวเลือกที่มีให้เพื่อดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป(การเชื่อมต่อสำเร็จ), หรือลองใหม่/หยุด ในความพยายามทำการเชื่อมต่อ(การเชื่อมต่อล้มเหลว).

    
  6. เลือกภูมิภาค พื้นที่ และ/หรือ ประเทศของท่าน.
   หมายเหตุ: หน้าจอนี้อาจจะไม่แสดงออกมาในบางประเทศ.    
  7. ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่มีให้ในตำแหน่งที่ตั้งของท่าน อาจจะมีหน้าจอ Application Privacy Notice แสดงขึ้นมาได้. เลือกที่ Agree หรือ Disagree เพื่อเปิดหรือปิดฟีเจอร์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง.
   หมายเหตุ: หน้าจอนี้อาจจะมีให้เฉพาะในบางประเทศ.

    
  8. ในหน้าจอ Automatic Software Download, ท่านจะมีตัวเลือกสำหรับทีวีเพื่อทำการดาวน์โหลดตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่โดยอัตโนมัติ และเตือนให้ผู้ใช้งานทำการติดตั้งเมื่อทุกอย่างพร้อม เลือกที่ On หรือ Off เพื่อทำการเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้.
   หมายเหตุ: การอัปเดตซอฟต์แวร์ยังคงสามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองในเมนูการตั้งค่า.

    
  9. ถัดมา หน้าจอRemote Start จะแสดงขึ้นมา, ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่จะปรับอุปกรณ์รีโมทให้สามารถเปิดทีวีได้จากแสตนด์บาย. เลือกที่ On หรือ Off เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้.
   หมายเหตุ: การเปิดตัวเลือกนี้จะมีการสิ้นเปลืองพลังงานของทีวีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระหว่างการแสตนด์บาย

    
  10. ถัดไป, ท่านสามารถปรับบริการบรอดคาสท์ของท่านได้ในหน้าจอ Auto Program / Auto Tuning เพื่อเริ่มทำการจูน ให้เลือกที่ OK หรือถ้ามีให้, เลือกที่ตัวเลือกการปรับด้วยตนเองสำหรับการจูนช่อง Digital (ดิจิตอล) หรือ Analogue (อนาล็อก) broadcasts (ประเภทการออกอากาศ) โดยการแยกปรับ เลือกที่ Cancel / Skip เพื่อทำการจูนทวีของท่านในตอนหลัง. เมื่อการจูนเริ่มต้นขึ้น หน้าจอแสดงความคืบหน้าการสแกนจะแสดงขึ้นมาตามด้วยผลของการสแกน

    
  11. หลังจากที่การจูน ​​Broadcast (ประเภทการออกอากาศ) สำเร็จ หน้าจอ Program Sorting จะแสดงขึ้นมา ท่านสามารถจัดเรียงช่องสัญญาณของท่านได้ที่นี้ หรือกดที่ RETURN เพื่อข้ามไป และทำการตั้งค่านี้ใหม่ในตอนหลัง.
   หมายเหตุ: หน้าจอนี้อาจจะมีให้เฉพาะในบางภูมิภาค.

    
  12. หลังการเซ็ตอัปบรอดคาสท์ แล้วจะเป็นหน้าจอ Current Time / Clock Set. ท่านสามารถตั้งวันที่ เวลา และตัวเลือกอื่น ๆที่เกี่ยวข้องได้ ถ้ามีให้.

   การเซ็ตอัปเสร็จสมบูรณ์.
   หมายเหตุ: ในบางภูมิภาค หน้าจอนี้จะไม่แสดงขึ้นมา หลังการทำการจูน Broadcast (ประเภทการออกอากาศ) เสร็จสิ้น
    
  13. เมื่อการเซ็ตอัปเสร็จสิ้น ให้กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล เพื่อให้แสดงเมนู Home ขึ้นมา.
   หมายเหตุ: เมนู Home นี้จะแปรเปลี่ยนไปตามรุ่นเครื่องหรือภูมิภาค. ภาพหน้าจอด้านล่างนี้เป็นตัวอย่าง


   


  *Google และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.