หมายเลข ID หัวข้อ : 00203154 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2022

การเซ็ตอัปการแจ้งเตือนเป็นคำพูด (Spoken Notifications) ใน Google Assistant สำหรับหูฟังไร้สาย

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเซ็ตอัป การตั้งค่า การแจ้งเตือนเป็นคำพูด (Spoken notifications) เพื่อให้มีเสียงแจ้งเตือนของ Google Assistant สำหรับเมล์ ข้อความ ปฏิทิน เหตุการณ์ใหม่ และแอปอื่น ๆ

  1. กดค้างที่ปุ่ม โฮม (Home) ของ สมาร์ทโฟนเพื่อเปิดแอป Google Assistant
  2. แตะที่ การตั้งค่าหูฟัง (Headphone settings)
   หมายเหตุ: ท่านสามารถดูการตั้งค่านี้ได้เมื่อหูฟังเชื่อมต่อแล้วทาง Bluetooth.

  3. บนหน้าจอ การตั้งค่าช่วยเหลือ (Assistant Setting) แตะที่ การแจ้งเตือนเป็นคำพูด (Spoken notifications)
  4. เปลี่ยนการตั้งค่าในหน้าจอ การแจ้งเตือนเป็นคำพูด (Spoken Notifications) โดย การตั้งค่าแอปแต่ละตัวไปเป็น เปิด (On) หรือ ปิด (Off)

  หมายเหตุ: เนื่องจาก Google จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Google Assistant การลิงก์หูฟังเข้ากับแอป Google Assistant สำหรับ iOS จะทำไม่ได้อีกต่อไป

  บทความที่เกี่ยวข้อง