หมายเลข ID หัวข้อ : 00203169 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/03/2019

การเรียก Google Assistant (WI-1000X, WH-1000XM2)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

การใช้งานต่อไปนี้จะใช้ได้ด้วยปุ่ม NC/AMBIENT ของหูฟัง.

สำหรับ WI-1000X

สำหรับ WH-1000XM2

 • การอินพุทเสียง
  กดค้างที่ปุ่ม NC/AMBIENT .
  พูดใส่ในขณะที่กดปุ่ม NC/AMBIENT ไว้.
  ปล่อยปุ่มนี้หลังจากที่พูดเสร็จ. Google Assistant จะทำงาน.
   
 • ยกเลิกการอินพุทเสียง
  กดปุ่ม NC/AMBIENT 2 ครั้งเพื่อทำการยกเลิกการอินพุทเสียงนั้น.
   
 • การอ่านแจ้งประกาศให้ฟัง
  กดที่ปุ่มNC/AMBIENT หนึ่งครั้งเพื่อฟังคอนเทนท์ของการแจ้งประกาศของแอปนั้น.
  หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้จะต้ัองตั้งไว้ใน Google Assistant เพื่อที่จะฟังการแจ้งประกาศของแอป.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าฟังก์ชันเสียงช่วยเหลือ ให้ดูในหน้าต่อไปนี้.
  การแจ้งประกาศของ Google Assistant Spoken