หมายเลข ID หัวข้อ : 00203169 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/09/2020

การใช้ Google Assistant กับหูฟังไร้สาย

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือหรือคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  การทำงานต่อไปนี้จะใช้ได้โดยใช้ปุ่มของหูฟัง

  สำหรับ WF-1000X

   

  สำหรับ WI-SP600N

  สำหรับ WI-1000X

  สำหรับ WH-1000XM2

  • การป้อนเสียงเข้าไป(Voice input)
   1. กดค้างที่ปุ่มนี้
   2. พูดเข้าไปในระหว่างที่กดปุ่มนี้ค้างไว้
   3. ปล่อยปุ่มนี้หลังจากที่พูดเสร็จ. 
     
  • ยกเลิกการป้อนเสียงเข้า
   กดที่ปุ่มนี้ 2 ครั้ง เพื่อทำการยกเลิกการป้อนเสียงเข้าไป
    
  • การอ่านแจ้งประกาศให้ฟัง
   กดที่ปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อฟังคอนเทนท์ของการแจ้งประกาศของแอปนั้น.
   หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้จะต้ัองตั้งไว้ใน Google Assistant เพื่อที่จะฟังการแจ้งประกาศของแอป.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าฟังก์ชันเสียงช่วยเหลือ ให้ดูในหน้าต่อไปนี้.
   การแจ้งประกาศของ Google Assistant ที่พูด