หมายเลข ID หัวข้อ : 00203184 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/04/2019

การตั้งค่าเริ่มต้น (Initial settings) ของ Google Assistant ในหูฟังไร้สายของท่าน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

การเตรียมพร้อม

 • หูฟังไร้สายที่รองรับ Google Assistant 

  รุ่นของหูฟังที่รองรับได้:

 • แอป Headphones Connect (จะต้องติดตั้งแอป Headphones Connect เวอร์ชัน 3.1.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)
  • สำหรับ Android (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 5.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)   
  • สำหรับ iOS (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 11.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) 
    
 • โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่รองรับแอป Google Assistant ได้ (จะต้องติดตั้งแอป Google Assistant เวอร์ชันล่าสุดไว้)
  • สำหรับ Android (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 5.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) 
  • สำหรับ iOS (ต้องเป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น 11.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) 

เมื่อใช้ Google Assistant เป็นครั้งแรก, ให้ทำการเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มหูฟังและกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ Google Assistant ก่อน
หมายเหตุ: อ้างอิงกับคู่มือให้ความช่วยเหลือ(Help Guide), หรือหน้าสนับสนุนของ Sony สำหรับรายละเอียดเฉพาะของปุ่มหูฟัง 

 1. เริ่มการทำงานของแอป Headphones Connect และเชื่อมต่อหูฟังไร้สายของท่าน.
   
 2. เปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มให้กับ Google Assistant. 
  เลือกที่ เปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่ม และเลือกที่ Google Assistant.
  *ใช้ WH- 1000XM2 เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบาย

 3. กำหนดค่าเริ่มต้นของ Google Assistant.
 • สำหรับอุปกรณ์ Android
  กดค้างปุ่ม Home ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อเริ่มการทำงานของแอป Google Assistant
  แตะที่ Finish the headphones setup และทำตามคำสั่งต่าง ๆที่แสดงออกมาเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

   
 • สำหรับอุปกรณ์ iOS
  เริ่มการทำงานของแอป Google Assistant .
  แตะที่ Finish the headphones setup และทำตามคำสั่งต่าง ๆที่แสดงออกมาเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น