หมายเลข ID หัวข้อ : 00202559 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/09/2018

เสียงของเซนเตอร์มีการเปลี่ยนแปลง และไม่เสถียร.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าเสียงของเซนเตอร์มีการเปลี่ยนแปลง และไม่เสถียร, ให้เปลี่ยนSound mode ไปเป็นMusic, และเปลี่ยน Surround Effect ไปเป็น 0.
ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการเปลี่ยนการตั้งค่านี้.

Sound mode

 1.  กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
 2.  เลือกที่  Settings.
 3.  เลือกที่ Sound ในหมวดของ TV.
 4.  เลือกที่ Sound.
 5.  เลือกที่ Sound Mode.
 6.  เลือกที่ Music, จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter.

Surround Effect

 1.  กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
 2.  เลือกที่  Settings.
 3.  เลือกที่ Sound ในหมวดของ TV.
 4.  เลือกที่ Sound.
 5.  เลือกที่ Advanced settings.
 6.  เลือกที่ Sound Mode Related Settings.
 7.  เลือกที่ Surround Effect และตั้งไปที่ 0

หมายเหตุ: ทีวีนี้ใช้การโปรเซสแบบ Upmix จาก 2ch ไปเป็น 3ch เพื่อทำเสียงเซนเตอร์ขึ้นมาจากเสียงสเตอริโอ.
ด้วยเหตุนี้, เสียงเซนเตอร์จึงดูเหมือนว่าไม่มีความเสถียร ขึ้นอยู่กับคอนเทนท์นั้น ๆ.
เมื่อ Sound mode มีการตั้งไว้ที่ Musicและ Surround Effect ตั้งไว้ที่ 0, เสียงเซนเตอร์จะถูกปิดและเสียงจะมีความเสถียรขึ้นมา.