หมายเลข ID หัวข้อ : 00203434 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

จะสามารถปิดเสียงชัตเตอร์ได้หรือไม่?

  ขั้นตอนการปิดเสียง ชัตเตอร์จะแตกต่างกันไปตามรุ่น: 


  สำหรับเครื่องรุ่นที่มีฟังก์ชัน การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting)

  ท่านสามารถปิดเสียงของชัตเตอร์ได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้อง

  • เมื่อใช้  ILCE-6100, ILCE-6300, ILCE-6400, ILCE-6500, ILCE-6600, ILCE-7M3, ILCE-7RM2, ILCE-7RM3, ILCE-7RM4, ILCE-7S, ILCE-7SM2, หรือ ILCE-7C:
   เมนู (MENU)  (การตั้งค่ากล้อง (Camera Settings) 2) หรือ  (การตั้งค่าเอง (Custom Settings))  การถ่ายภาพแบบดเงียบ (Silent Shooting) เปิด (On)
  • เมื่อใช้ ILCE-1 หรือ ILCE-7SM3:
   เมนู (MENU) (การถ่าย (Shooting)) ชัตเตอร์/เงียบ (Shutter/Silent)การตั้งค่าโหมดเสียงเงียบ (Silent Mode Settings) → โหมดเสียงเงียบ (Silent Mode) →  เปิด (On)

  หมายเหตุ:

  • เมื่อใช้ฟังก์ชัน การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) ต้องระวังว่าจะต้องไม่ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการใช้รูปลักษณ์ของวัตถุนั้นด้วย ใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
  • เมื่อใช้ฟังก์ชัน การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) นี้ ท่านไม่สามารถจะใช้ไฟแฟลชช่วยถ่ายได้ นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้กับสองฟังก์ชันนี้ได้ และมีข้อจำกัดบางประการในการใช้งานด้วย สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับหัวข้อ มีข้อจำกัดในการใช้งานโหมด การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) หรือไม่? .

  สำหรับรุ่นที่มี ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

  ท่านสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่มีเสียงชัตเตอร์จากการใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

  • เมื่อใช้ ILCE-9 หรือ ILCE-9M2:
   1. เมนู (MENU)  (การตั้งค่ากล้อง (Camera Settings) 2)  ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shut.)
   2. เมนู (MENU)  (การตั้งค่ากล้อง 2 (Camera Settings2)) →  สัญญาณเสียง (Audio signals) ปิด (Off) หรือ เปิด (On): ที่ไม่ใช่ e-shut (other than e-shut)
  • เมื่อใช้ ILCE-7SM3:
   • เมนู (MENU)(การถ่ายภาพ (Shooting))ชัตเตอร์/เงียบ (Shutter/Silent) ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shutter)
  • เมื่อใช้ ILCE-1:
   1. เมนู (MENU) → (การถ่ายภาพ (Shooting))ชนิดของชัตเตอร์ (Shutter Type) ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Shutter)
   2. เมนู (MENU) → (เซ็ตอัป (Setup)) → ตัวเลือกเสียง (Sound Option) → สัญญาณเสียง (Audio signals) → ปิด (Off) หรือ เปิด (On) :ไม่มีชัตเตอร์ (w/o shutter)

  หมายเหตุ:

  • เมื่อใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นี้ ต้องระวังว่าจะต้องไม่ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการใช้รูปลักษณ์ของวัตถุนั้นด้วย ใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
  • เมื่อใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นี้ ท่านไม่สามารถจะใช้ไฟแฟลชช่วยถ่ายได้ นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้กับสองฟังก์ชันนี้ได้ และมีข้อจำกัดบางประการในการใช้งานด้วย สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับหัวข้อ มีข้อจำกัดในการใช้ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่? .

  สำหรับรายละเอียดที่ไม่มีแสดงในข้างต้น

  สำหรับรุ่นเครื่องที่ใช้ชัตเตอร์แบบกลไก ท่านจะไม่สามารถปิดเสียงชัตเตอร์ได้ นอกจากเสียงของชัตเตอร์แบบกลไกแล้ว รุ่นต่อไปนี้จะมีเสียงอิเล็กทรอนิกส์ออกมาเพื่อเพิ่มความรู้สึกในการทำงาน แต่ท่านจะไม่สามารถปิดเสียงอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้เหมือนกัน

  • ILCE-5000 ILCE-5100 ILCE-QX1 NEX-3N