หมายเลข ID หัวข้อ : 00203434 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/02/2019

ฉันจะสามารถปิดเสียงของชัตเตอร์ได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขั้นตอนการดำเนินการจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง. ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.


สำหรับเครื่องรุ่นที่มีฟังก์ชัน การถ่ายภาพแบบเงียบ(Silent Shooting)

(ILCE-6300, ILCE-6400, ILCE-6500, ILCE-7M3, ILCE-7RM2, ILCE-7RM3, ILCE-7S, ILCE-7SM2)

ท่านสามารถปิดเสียงของชัตเตอร์ได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้อง.

MENU ->  (Camera Settings2) หรือ  (Custom Settings) ->  Silent Shooting -> On

หมายเหตุ:

  • เมื่อใช้ฟังก์ชันการถ่ายภาพแบบเงียบ, ต้องระวังว่าจะต้องไม่ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการใช้รูปลักษณ์ของวัตถุนั้นด้วย. ใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยความรับผิดชอบของตัวท่านเอง.
  • เมื่อใช้ฟังก์ชันการถ่ายภาพแบบเงียบนี้, ท่านไม่สามารถจะใช้ไฟแฟลชช่วยถ่ายได้. นอกจากนี้, ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆที่ไม่สามารถใช้กับสองฟังก์ชันนี้ได้, และมีข้อจำกัดบางประการในการใช้งานด้วย. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ : มีข้อจำกัดใด ๆในการใช้งานของโหมดการถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting)บ้างหรือไม่?

สำหรับ ILCE-9

ท่านสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่มีเสียงชัตเตอร์จากการใช้ชัตเตอร์อิเลกทรอนิกส์.

  1. MENU ->  (Camera Settings2) ->  Shutter Type -> Electronic Shut.
  2. MENU ->  (Camera Settings2) -> Audio signals -> Off หรือ On:other than e-shut:

หมายเหตุ:

  • เมื่อใช้ชัตเตอร์อิเลกทรอนิกส์นี้, ต้องระวังว่าจะต้องไม่ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการใช้รูปลักษณ์ของวัตถุนั้นด้วย. ใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยความรับผิดชอบของตัวท่านเอง.
  • เมื่อใช้ชัตเตอร์อิเลกทรอนิกส์นี้, ท่านไม่สามารถจะใช้ไฟแฟลชช่วยถ่ายได้. นอกจากนี้, ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆที่ไม่สามารถใช้กับสองฟังก์ชันนี้ได้, และมีข้อจำกัดบางประการในการใช้งานด้วย. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ : มีข้อจำกัดใด ๆในการใช้งานชัตเตอร์อิเลกทรอนิกส์ บ้างหรือไม่?

สำหรับรุ่นอื่น ๆที่นอกเหนือจากที่แสดงไว้ข้างต้น

ท่านไม่สามารถจะปิดเสียงชัตเตอร์ได้ เนื่องจากเครื่องรุ่นเหล่านี้จะมีเฉพาะชัตเตอร์แบบกลไกเท่านั้น.
นอกจากเสียงชัตเตอร์แบบกลไกนี้แล้ว รุ่นต่อไปนี้ยังมีเสียงอิเลกทรอนิกส์เพื่อให้บรรยากาศของการทำงานมาด้วย. ท่านไม่สามารถปิดเสียงอิเลกทรอนิกส์เหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน.

  • ILCE-5000, ILCE-5100, ILCE-QX1, NEX-3N