หมายเลข ID หัวข้อ : 00203434 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/11/2019

ฉันจะสามารถปิดเสียงของชัตเตอร์ได้หรือไม่?

  ขั้นตอนการดำเนินการจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้


  สำหรับเครื่องรุ่นที่มีฟังก์ชัน การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting)

  (ILCE-6100, ILCE-6300, ILCE-6400, ILCE-6500, ILCE-6600, ILCE-7M3, ILCE-7RM2, ILCE-7RM3, ILCE-7RM4, ILCE-7S, ILCE-7SM2)

  ท่านสามารถปิดเสียงของชัตเตอร์ได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้อง

  MENU ->  (Camera Settings2) หรือ  (Custom Settings) ->  Silent Shooting -> On

  หมายเหตุ:

  • เมื่อใช้ฟังก์ชันการถ่ายภาพแบบเงียบ ต้องระวังว่าจะต้องไม่ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการใช้รูปลักษณ์ของวัตถุนั้นด้วย ใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
  • เมื่อใช้ฟังก์ชันการถ่ายภาพแบบเงียบนี้ ท่านไม่สามารถจะใช้ไฟแฟลชช่วยถ่ายได้ นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้กับสองฟังก์ชันนี้ได้ และมีข้อจำกัดบางประการในการใช้งานด้วย สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับ : มีข้อจำกัดใดๆ ในการใช้งานของโหมดการถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting)บ้างหรือไม่?

  สำหรับ ILCE-9 หรือ ILCE-9M2

  ท่านสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่มีเสียงชัตเตอร์จากการใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

  1. MENU ->  (Camera Settings2) ->  Shutter Type -> Electronic Shut.
  2. MENU ->  (Camera Settings2) -> Audio signals -> Off หรือ On: อันอื่นที่ไม่ใช่ e-shut:

  หมายเหตุ:

  • เมื่อใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นี้ ต้องระวังว่าจะต้องไม่ไปละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการใช้รูปลักษณ์ของวัตถุนั้นด้วย ใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
  • เมื่อใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นี้ ท่านไม่สามารถจะใช้ไฟแฟลชช่วยถ่ายได้ นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้กับสองฟังก์ชันนี้ได้ และมีข้อจำกัดบางประการในการใช้งานด้วย สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับ : มีข้อจำกัดใดๆ ในการใช้งานชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ บ้างหรือไม่?

  สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่แสดงไว้ข้างต้น

  ท่านไม่สามารถจะปิดเสียงชัตเตอร์ได้ เนื่องจากเครื่องรุ่นเหล่านี้จะมีเฉพาะชัตเตอร์แบบกลไกเท่านั้น
  นอกจากเสียงชัตเตอร์แบบกลไกนี้แล้ว รุ่นต่อไปนี้ยังมีเสียงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บรรยากาศของการทำงานมาด้วย ท่านไม่สามารถปิดเสียงอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน

  • ILCE-5000 ILCE-5100 ILCE-QX1, NEX-3N