หมายเลข ID หัวข้อ : 00128690 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/02/2021

ข้อจำกัดเมื่อใช้ ฟีเจอร์การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) ของกล้อง Sony ของฉัน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  มีข้อจำกัดหลายอย่างในการใช้ การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) นอกจากนี้ ยังอาจจะมีความแตกต่างระหว่างภาพที่ถ่ายในโหมด การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) และภาพที่ถ่ายโดยการถ่ายภาพแบบธรรมดาอีกด้วย

  • ข้อจำกัดต่าง ๆ ในการใช้งานโหมด การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting)

   หมายเหตุ: ฟังก์ชันที่รองรับจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกล้องของท่าน

   • การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) ไม่สามารถเลือกได้เมื่อแป้นปรับโหมดตั้งเป็นอันที่ไม่ใช่ P/A/S/M
   • แฟลชไม่สามารถใช้ได้
   • ค่าความไว ISO ต่ำสุดคือ ISO100 (ยกเว้น ILCE-7SM3 และ ILCE-7C)
   • ฟังก์ชันต่อไปนี้ไม่สามารถจะใช้ได้ :
    • Auto HDR
    • Picture Effect
    • Picture Profile (ยกเว้น ILCE-7RM4 และ LCE-7SM3 และ ILCE-7C)
    • Long exposure NR:
    • Front Curtain Shutter Off
    • S. Auto Img. Extract.
    • BULB
    • Multi Frame NR.
    • การถ่ายด้วยการปลดม่านชัตเตอร์จากระยะไกล (Remote release) เมื่อติดตั้ง FA-WRC1M Wireless Radio Commander เข้ากับ Multi Interface Shoe
    • การถ่ายภาพแบบป้องกันการกะพริบ (Anti-flicker Shoot)
    • ชัตเตอร์แบบกลไก (Mechanical Shutter)
   • ในกรณีของ ILCE-7RM2 จะไม่สามารถใช้ การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง (Continuous Shooting) ได้
   • ในกรณีของ ILCE-6300 และ ILCE-6500 สามารถเลือกได้เฉพาะ การถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Shooting): Lo
   • การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) ปิดลงไปเมื่อท่านถ่ายรูปโดยใช้ฟังก์ชันที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps ท่านสามารถจะเลือก การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) กับบางแอปพลิเคชันได้ ถ้าต้องการจะให้ การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) กลับมาทำงานใหม่ อันดับแรกให้เปิดแอปพลิเคชันนั้นขึ้นมา จากนั้นเลือกที่ MENU - Custom Settings - Silent Shooting ในหน้าจอการถ่ายภาพ
   • จะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มจนถึงท่านสามารถถ่ายได้ยาวนานกว่าปกติประมาณ 0.5 วินาที
   • แม้ว่าท่านจะตั้งค่า การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) ไว้เป็น On แต่กล้องก็จะไม่ได้ทำงานแบบเงียบสนิท จะยังมีเสียงการทำงานจากการเปิดรับแสงและการปรับโฟกัส
  • เกี่ยวกับการถ่ายภาพในโหมด การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting)

   หมายเหตุ: ผลการถ่ายภาพจะแปรเปลี่ยนไปตามรุ่นของกล้องและการตั้งค่าของกล้อง

   • ความผิดเพี้ยนในรูปอาจจะเกิดได้จากการเคลื่อนไหวของวัตถุ และการเคลื่อนไหวของตัวบอดี้กล้องเอง
   • ถ้าหากท่านถ่ายภาพในตอนที่มีการสว่างของแสงชั่วขณะ (เช่นจากไฟแฟลชของกล้องตัวอื่น) หรือภายใต้แสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ บางครั้งจะมีแถบสว่างและมืด หรือแถบสีเหลืองเกิดขึ้นในรูปภาพได้

    หมายเหตุ: เกี่ยวกับสองประเด็นข้างต้น เรื่องนี้เกิดโดยความแตกต่างในไทม์มิ่่งการเปิดรับแสงโดยม่านชัตเตอร์อิเลคทรอนิกส์ ในบริเวณส่วนหัวและส่วนล่างของภาพ

   • ในระหว่าง การถ่ายภาพแบบเงียบ (Silent Shooting) ที่ความไวต่ำ, ถ้าหากท่านถ่ายภาพแบบโอเวอร์ที่มีแหล่งกำเนิดแสงที่แรงมากเช่นแสงอาทิตย์ ส่วนที่มีความสว่างสูงของภาพถ่ายนั้นจะออกมาสลัว เพื่อป้องกันในเรื่องนี้ ให้ถ่ายภาพด้วยการเปิดรับแสงที่ถูกต้อง หรือตั้งค่าความไวให้สูงขึ้น