หมายเลข ID หัวข้อ : 00128690 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2019

มีข้อจำกัดในการใช้งาน Silent Shooting (การถ่ายภาพแบบเงียบ), และ มีความแตกต่างระหว่างภาพที่ถ่ายโดย Silent Shooting และ แบบการถ่ายภาพธรรมดาหรือไม่?

  มีข้อจำกัดหลายอย่างในการใช้ Silent Shooting. นอกจากนี้ ยังอาจจะมีความแตกต่างระหว่างภาพที่ถ่ายในโหมด Silent Shooting และ ภาพที่ถ่ายโดยการถ่ายภาพแบบธรรมดาอีกด้วย.

  • ข้อจำกัดต่าง ๆ ในการใช้งานโหมด Silent Shooting.

   หมายเหตุ: ฟังก์ชันที่รองรับได้จะแปรผันไปตามกล้องของท่าน.

   • Silent Shooting ไม่สามารถเลือกได้เมื่อแป้นปรับโหมดตั้งเป็นอันที่ไม่ใช่ P/A/S/M.
   • แฟลชไม่สามารถใช้ได้.
   • ค่าความไว ISO ต่ำสุดคือ ISO100.
   • ฟังก์ชันต่อไปนี้ไม่สามารถจะใช้ได้:
    • HDR อัตโนมัติ
    • Picture Effect
    • Picture Profile
    • Long exposure NR:
    • Front Curtain Shutter Off
    • S. Auto Img. Extract.
    • BULB
    • Multi Frame NR.
    • การถ่ายด้วยการปลดม่านชัตเตอร์จากระยะไกล (remote release) เมื่อติดตั้ง FA-WRC1M Wireless Radio Commander เข้ากับ Multi Interface Shoe
    • การถ่ายภาพแบบป้องกันการกะพริบ
   • ในกรณีของ ILCE-7RM2, จะไม่สามารถใช้ Continuous Shooting (การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง) ได้.
   • ในกรณีของ ILCE-6300 และ ILCE-6500 เท่านั้น Continuous Shooting: Lo สามารถจะเลือกได้สำหรับการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง.
   • Silent Shooting ปิดลงไปเมื่อท่านถ่่ายรูปโดยใช้ฟังก์ชันที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps. ท่านสามารถจะเลือก Silent Shooting กับบางแอปพลิเคชันได้. ถ้าต้องการจะให้ Silent Shooting กลับมาทำงานใหม่, อันดับแรก ให้เปิดแอปพลิเคชันนั้นขึ้นมา จากนั้น เลือกที่ MENU - Custom Settings - Silent Shooting ในหน้าจอการถ่ายภาพ.
   • เวลาที่จะใช้ในการเริ่มทำงานจนกระทั่งถ่ายภาพได้จะประมาณ 0.5 วินาที ซึ่งจะนานกว่าปกติ.
   • แม้ว่า ท่านจะตั้งค่า Silent Shooting ไว้เป็น On, แต่กล้องก็จะไม่ได้ทำงานแบบเงียบสนิท. จะยังมีเสียงการทำงานจากการเปิดรับแสงและการปรับโฟกัส.
  • เกี่ยวกับการถ่ายภาพในโหมด Silent Shooting.

   หมายเหตุ: ผลการถ่ายภาพจะแปรเปลี่ยนไปตามรุ่นของกล้องและการตั้งค่าของกล้อง.

   • ความผิดเพี้ยนในรูปอาจจะเกิดได้จากการเคลื่อนไหวของวัตถุ และ การเคลื่อนไหวของตัวบอดี้กล้องเอง.
   • ถ้าหากท่านถ่ายภาพในตอนที่มีการสว่างของแสงชั่วขณะ (เช่น จากไฟแฟลชของกล้องตัวอื่น) หรือ ภายใต้แสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ บางครั้งจะมีแถบสว่างและมืด หรือ แถบสีเหลืองเกิดขึ้นในรูปภาพได้.

    หมายเหตุ: เกี่ยวกับสองประเด็นข้างต้น เรื่องนี้เกิดโดยความแตกต่างในไทม์มิ่งการเปิดรับแสงโดยม่านชัตเตอร์อิเลคทรอนิกส์ ในบริเวณส่วนหัวและส่วนล่างของภาพ.

   • ในระหว่าง Silent Shooting ที่ความไวต่ำ, ถ้าหากท่านถ่ายภาพแบบโอเวอร์ที่มีแหล่งกำเนิดแสงที่แรงมาก เช่น แสงอาทิตย์ ส่วนที่มีความสว่างสูงของภาพถ่ายนั้นจะออกมาสลัว. เพื่อป้องกันในเรื่องนี้ ให้ถ่ายภาพด้วยการเปิดรับแสงที่ถูกต้อง หรือ ตั้งค่าความไวให้สูงขึ้น.