หมายเลข ID หัวข้อ : 00066669 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/07/2021พิมพ์

กล้องปิดลงไปอย่างกะทันหัน

ถ้าหากกล้องปิดลงไปเองหลังการบันทึกภาพยนตร์หรือถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาอันสั้น

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  1. ตรวจเช็คดูว่ามีการเปิดโหมดประหยัดพลังงานหรือไม่:ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานตัวเครื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กล้องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน การประหยัดพลังงานสามารถจะยกเลิกได้โดยการใช้งานเช่นกดปุ่มปลดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง ท่านสามารถเปลี่ยนช่วงความยาวของเวลาก่อนที่กล้องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน
   หมายเหตุ: ชื่อของการตั้งค่าอาจจะแตกต่างกันได้ตามรุ่นของเครื่อง สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน
  2. ตรวจดูสภาวะแวดล้อมการใช้งาน: สำหรับบางผลิตภัณฑ์กล้องจะปิดลงไปอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิมีการสูงเกินในสภาวะแวดล้อมที่ร้อน สิ่งนี้เป็นการป้องกันตัวกล้อง เมื่อใช้กล้องทำการบันทึกคลิป ภาพยนตร์ยาวๆ หรือถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่องจำนวนมาก อุณหภูมิภายในกล้องจะเพิ่มสูงขึ้น ถ้าอุณหภููมิของ กล้องสูงเกินไป จะมี รูปภาพสีเหลือง (ไอคอนเตือนความร้อนเกิน) แสดงใน หน้าจอ LCD ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น ให้ปิดกล้องและปล่อยทิ้งไว้ชั่วระยะหนึ่งเพื่อให้อุณหภูมิลดต่ำลง
   หมายเหตุ: 
   • ในเวลาใดๆ ที่กล้องเปิดอยู่ อุณหภูมิในตัวกล้องจะมีการเพิ่มสูงขึ้น เรื่องนี้รวมถึง เมื่อท่านถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งจริงๆ และเมื่อไม่ได้ใช้งานกล้องจริง เช่นเมื่อท่านจัดองค์ประกอบภาพ
    ให้ใส่ใจในเรื่องต่อไปนี้เพื่อป้องกันการเพิ่มของอุณหภูมิด้านในของกล้อง
    • หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องโดนแสงแดดส่องตรงๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
    • ปิดเพาเวอร์เมื่อกล้องไม่ได้ใช้งาน
    • สำหรับกล้องรุ่น DSLR และ SLT ให้ตั้งค่า SteadyShot ไปเป็น Off
   • ระยะเวลาของเวลาที่ท่านปล่อยให้กล้องเย็นลง จะมีผลต่อระยะเวลาที่ท่านสามารถจะใช้งานได้หลังการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่ด้วย ยิ่งท่านปล่อยให้กล้องเย็นลงยาวนานเท่าใด ท่านก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นก่อนที่อุณหภูมิภายในจะสูงขึ้นอีกครั้ง ถ้าหากกล้องไม่มีเวลาในการเย็นตัวลงไปยาวนานพอ กล้องก็จะปิดตัวเองลงไปใหม่หลังจากนั้นในช่วงเวลาสั้นๆ เวลาของการเย็นตัวลงอาจจะใช้เวลาสองสามนาทีจนถึงหนึ่งชั่วโมง ขึ้นอยู่กับตัวกล้องและ สภาวะแวดล้อม
  3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่ได้มีการชาร์จไฟไว้อย่างเพียงพอแล้ว: แบตเตอรี่สามารถจะทำให้เกิดการปิดตัวลงไปทันทีของกล้องได้ เช่นถ้าหากไม่ได้มีการชาร์จไฟไว้เต็มที่ 
   ปล่อยให้ แบตเตอรี่ชาร์จไฟไว้หลายชั่วโมงก่อนที่จะใส่เข้าไปในกล้อง
   หมายเหตุ: ให้ใช้แต่แบตเตอรี่แท้ของ Sony เท่านั้น
   ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจดูว่าทำไม แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ถึงทำ การชาร์จไฟไม่ถูกต้อง
   1. การชาร์จไฟ แบตเตอรี่อย่างเพียงพอ ถ้าหากมีการคายประจุมากเกินไป เช่นในตอนที่ซื้อมาใหม่ หรือเมื่อไม่ได้ชาร์จไฟเป็นเวลานาน
    หมายเหตุ: แบตเตอรี่จะมีการคายประจุไปทีละน้อยตามเวลาแม้จะไม่ได้ใช้งานก็ตาม
   2. ตรวจเช็คดูว่าขั้วต่อของแบตเตอรี่หรือ เครื่องชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ สกปรกหรือไม่ ถ้าหากขั้วต่อแบตเตอรี่สกปรก ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้ง ก้านสำลี หรือสิ่งคล้ายกัน จากนั้นให้ทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ ตัวอย่างของขั้วต่อ (สำหรับ NP-BD1):
    รูปภาพตัวอย่างของขั้วต่อ (สำหรับ NP-BD1)
    1. ลายนิ้วมือบนขั้วต่อ
    2. วัสดุแปลกปลอมบนขั้วต่อ
    3. ทำความสะอาดขั้วต่อ
     หมายเหตุ: ระมัดระวังที่จะไม่สัมผัสขั้วแบตเตอรี่ด้วยมือของท่านหรือวัตถุที่เป็นโลหะ
   3. ตรวจดูว่าเกิดเหตุการณ์เดียวกันกับ แบตเตอรี่แพคอันอื่นด้วยหรือไม่ ถ้าท่านมี แบตเตอรี่แพคอยู่หลายอันให้ลองกับ แบตเตอรี่แพคอันอื่นดู ถ้าสิ่งเดียวกันไม่เกิดกับชุดแพคแบตเตอรี่อันอื่น อาจจะมีความผิดปกติกับชุดแพคแบตเตอรี่นั้นก็ได้

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องนั้นอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว