หมายเลข ID หัวข้อ : 00055228 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2022

ฉันได้ยินเสียงกล้องรบกวนเมื่อเล่นวิดีโอที่บันทีกไว้ในกล้องของฉัน

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เนื่องจากโครงสร้างของเลนส์และกล้อง, เสียงการทำงานภายในบางอย่างอาจจะมีการบันทึกลงไปในภาพยนตร์ได้ เสียงนี้จะไม่ได้ยินในสภาวะแวดล้อมของการบันทึกส่วนใหญ่ แต่จะได้ยินได้ง่ายในที่ที่มีความเงียบ

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  • การใช้งาน ในการซูม หรือ แป้นปรับ หรือปุ่ม ในระหว่างทำการบันทึกภาพยนตร์ อาจจะทำให้เกิดเสียงการทำงานของเลนส์ หรือ เสียงด้ามซูม หรือ เสียงแป้นปรับ จะถูกบันทึกเข้าไป
  • เสียงการซูมสามารถจะลดลงได้ในรุ่นที่ความเร็วการซูมสามารถเปลี่ยนได้ เช่นพาวเวอร์ซูมหรือการซูมโดยใช้ก้านซูมบนกล้องหรือเลนส์ โดยการตั้งค่าความเร็วการซูมให้ต่ำไว้
  • เสียงการเสียดสีอาจจะถูกบันทึกเข้าไปถ้าหากนิ้วมือของท่านหรือวัตถุอื่นสัมผัสกับบริเวณ์ไมโครโฟน ไม่สัมผัสกับบริเวณนี้เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์

  หมายเหตุ: สิ่งต่อไปนี้ใช้ได้กับกล้องบางรุ่น เพื่อดูว่ากล้องของท่านมีฟังก์ชันเหล่านี้หรือไม่ ให้อ้างอิงกับข้อมูลจำเพาะของเครื่องในคู่มือที่จัดมาให้

  • ในกล้องที่สามารถเชื่อมต่อกับไมค์ภายนอก (แยกจำหน่ายต่างหาก), เสียงการใช้งานและที่คล้ายกันอาจจะลดลงได้โดยการเชื่อมต่อไมค์ภายนอกในตอนทำการบันทึก
  • เสียงขับเคลื่อนการซูมในระหว่าง การใช้งานคีย์ที่กำหนดค่าเข้าไปเองได้สามารถจะลดลงได้โดยการกำหนด การใช้งานคึย์ที่กำหนดค่าได้และ การตั้งค่าให้คีย์ที่กำหนดค่าเองได้นี้มีความเร็วในการซูมที่ต่ำ
  • เมื่อใช้ไมค์ภายนอกที่มีฟังก์ชันตัดเสียงต่ำ (Low-cut) การบันทึกของเสียงการใช้งานและที่คล้ายกันอาจจะลดลงได้โดยการใช้ฟังก์ชันตัดเสียงต่ำนี้