หมายเลข ID หัวข้อ : 00055228 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

ภาพยนตร์ที่บันทึกด้วยกล้องนี้จะมีเสียงการทำงานของกล้องและเสียงรบกวน ที่ฉันไม่ได้ยินในระหว่างการบันทึก อยู่ด้วย.

  เนื่องจากโครงสร้างของเลนส์และกล้อง, เสียงการทำงานภายในบางอย่างอาจจะมีการบันทึกลงไปในภาพยนตร์ได้. เสียงนี้จะไม่ได้ยินในสภาวะแวดล้อมของการบันทึกส่วนใหญ่ แต่จะได้ยินได้ง่ายในที่ที่มีความเงียบ.

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  • การใช้งาน ในการซูม หรือ แป้นปรับ หรือปุ่ม ในระหว่างทำการบันทึกภาพยนตร์ อาจจะทำให้เกิดเสียงการทำงานของเลนส์ หรือ เสียงด้ามซูม หรือ เสียงแป้นปรับ จะถูกบันทึกเข้าไป.
  • เสียงการซูมสามารถจะลดลงได้ในรุ่นที่ความเร็วของเพาเวอร์ซูมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยการตั้งค่าความเร็วในการซูมไปเป็น low.
  • เสียงการเสียดสีอาจจะถูกบันทึกเข้าไปถ้าหากนิ้วมือของท่านหรือวัตถุอื่นสัมผัสกับบริเวณ์ไมโครโฟน. ไม่สัมผัสกับบริเวณนี้เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์.

  หมายเหตุ: สิ่งต่อไปนี้ใช้ได้กับกล้องบางรุ่น. เพื่อดูว่ากล้องของท่านมีฟังก์ชันเหล่านี้หรือไม่ ให้อ้างอิงกับสเปคของเครื่องในคู่มือที่จัดมาให้.

  • ถ้ากล้องของท่านมีแจ็คออดิโออินพุทสำหรับไมโครโฟนตัวเลือกภายนอก, ท่านสามารถลดเสียงการทำงานและที่คล้ายกันลงได้ โดยการเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกเมื่อทำการบันทึก.
  • ถ้าหากในเมนูมี Audio Recording หรือ Audio Rec Level, ให้ตั้ง Audio Recording ไปที่ Off เพื่อปิดการบันทึกเสียงออดิโอ, หรือตั้งค่า Audio Rec Level ไปที่ระดับต่ำสุด.
  • กับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้, ท่านสามารถจะใช้ชุดคิท อะแดปเตอร์ XLR ที่เป็นตัวเลือก(XLR ไมโครโฟน)ได้.