หมายเลข ID หัวข้อ : 00203640 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/02/2019

[VIDEO] เปิดกล่อง 4K OLED Android TV A8F ซีรีส์

    วิดีโอต่อไปนี้ จะแนะนำวิธีการเปิดกล่อง 4K OLED Android TV A8F ซีรีส์.

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

    หมายเหตุ: ชื่อรุ่นและการออกแบบตัวเครื่องที่แท้จริง อาจจะแตกต่างไปได้ตามภูมิภาค.

    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับ Setup Guide/Startup Guide สำหรับทีวีของท่าน.