หมายเลข ID หัวข้อ : 00199177 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/06/2018

ไอคอนบริการหายไป- ไม่สามารถเปิด Network Service ในเครื่องเล่น Blu-ray ของฉันหรือ เครื่องรับ AV หลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2018

  ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2018, จะมีส่วนที่น้อยมากของเครื่องเล่น Sony Blu-ray / AV Receivers ที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงแอปต่าง ๆ อัปเดตต่าง ๆ หรือ บริการเครือข่ายอื่น ๆ ได้.
  เนื่องจาก มีข้อมูลเก่าเก็บไว้ (cached information) ในอุปกรณ์ของท่าน– เช่นเราท์เตอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน– หลังการอัปเกรด Bravia server.
  หมายเหตุ: ข้อมูลที่เก็บไว้ (Cached information) จะได้แก่ ข้อมูลอินเทอร์เน็ต, ISP และเราท์เตอร์/เครือข่ายในบ้าน.

  ถ้าหากท่านไม่สามารถเห็นบริการเครือข่าย หรือ ไอคอนของแอปต่าง ๆ หรือ เข้าแอปต่าง ๆ และบริการเครือข่ายอื่น ๆ ในเครื่องเล่น Blu-ray/AV Receiver ของท่านได้อย่างกะทันหัน, กรุณาลองทำดังต่อไปนี้:

  • ถอดปลั๊กสายไฟกำลังของเครื่องเล่น Blu-ray player / AV Receiver และเราท์เตอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน และ เชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่หลังจากผ่านไปหนึ่งนาที

  ท่านสามารถจะลองทำต่อไปนี้ได้ด้วยเช่นกันขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติม ถ้าหากท่านสะดวกที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าของเครื่องเล่น Blu-ray / AV Receiver ของท่านได้:

  เพื่อช่วยให้เครื่องเล่น Blu-ray / AV Receiver ของท่านทำงานได้อย่างราบรื่น, เราขอแนะนำว่าให้ท่านทำการติดตั้งเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดเข้าไปให้กับอุปกรณ์ของท่านด้วยเช่นกัน.