หมายเลข ID หัวข้อ : 00153015 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

ฉันจะสามารถเล่นวิดีโอโดยใช้เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray / ระบบโฮมเธียเตอร์ผ่านทาง Bluetooth ได้หรือไม่?

  ไม่ได้, ไฟล์วิดีโอไม่สามารถเล่นจาก Bluetooth ได้. เครื่องเล่นนี้จะรองรับการเล่นจาก Bluetooth ได้ เฉพาะกับไฟล์เพลงหรือไฟล์ออดิโอเท่านั้น.
  เพื่อการอ้างอิง, รายการด้านล่างเป็นโปรไฟล์ของ Bluetooth (BT) ที่รองรับได้:

  โปรไฟล์ BT:

  • A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)
  • AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
  หมายเหตุ: โปรไฟล์เป็นชุดของมาตรฐานความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน BT ได้.