หมายเลข ID หัวข้อ : 00199970 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/02/2019

ฉันจะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของฉันเข้ากับกล้องถ่ายภาพ/กล้องถ่ายวิดีโอ/กล้อง Action Cam ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาดาวน์โหลด PlayMemories Mobile App เข้าไปให้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับกล้องถ่ายภาพ/กล้องถ่ายวิดีโอ/กล้อง Action Cam.
กรุณาตรวจเช็คกับที่นี่ สำหรับเครื่องที่รองแอปนี้ได้.

PlayMemories Mobile คืออะไร

เป็นแอปตัวหนึ่งที่จะอนุญาตให้ท่านใช้โทรศัพท์ของท่านเป็นตัวสั่งงานจากระยะไกล และยังอนุญาตให้ท่านทำการโอนถ่ายภาพที่บันทึกไว้ไปให้กับโทรศัพท์ได้อีกด้วย. 
เพื่อที่จะทำการดาวน์โหลดแอปนี้, ให้เข้าไปที่ลิงค์ที่ใช้ด้วยกันได้สำหรับ ระบบปฎิบัติการที่รองรับได้ในอุปกรณ์โมบายของท่าน.

ไอคอนของ App Store ไอคอนของ Google Play Windows store

วิธีการเซ็ตอัป 

กล้องถ่ายภาพ/กล้องถ่ายวิดีโอที่แตกต่างกัน จะมีวิธีการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่แตกต่างกันไปด้วย. กรุณาอ้างอิงกับ  คู่มือการเซ็ตอัป สำหรับวิธีการเชื่อมต่อ.

วิธีการโอนถ่ายภาพถ่ายและวิดีโอต่าง ๆ

กรุณาเลือกจากวิธีการด้านล่างเพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอของท่านจากเครื่องของท่าน.

คู่มือการแก้ปัญหา

ถ้าหากท่านพบกับข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ หรือมีปัญหากับแอปนี้ ให้อ้างอิงกับส่วนคำถามที่พบบ่อย สำหรับความช่วยเหลือ.