หมายเลข ID หัวข้อ : 00247651 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/07/2020พิมพ์

วิธีการเชื่อมต่อ HDR-AS15 Action Cam เข้ากับ อุปกรณ์มือถือเพื่อทำสำเนาหรือ อัปโหลดรูปภาพ

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้า ท่านยังไม่ได้ดาวน์โหลดและติดตั้ง Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) ท่านจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีจาก ร้านค้าแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือของท่านก่อนที่จะทำตามขั้นตอนนี้ต่อได้

  • เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ 2.00 หรือก่อนหน้านี้:
   1. เสียบการ์ดหน่วยความจำที่มี ภาพนิ่งหรือภาพยนตร์เข้าไปในกล้อง
   2. กดที่ปุ่ม NEXT บนตัวกล้อง
   3. กดที่ปุ่ม NEXT ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง SEND แสดงขึ้นมา
   4. กดที่ปุ่ม Enter

    หมายเหตุ: จะมีข้อความ PREP แสดงขึ้นมาชั่วครู่ ตามด้วยข้อความว่า AWAIT ฟังก์ชัน Wi-Fi จะเปิดขึ้นมา และพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือได้แล้ว

   5. เชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์มือถือของท่าน
    • อุปกรณ์มือถือ iOS
     1. เลือกที่ Settings, Wi-Fi และเลือกกล้อง
     2. ใส่รหัสผ่านที่ให้มาบนสติกเกอร์ที่ติดมากับคู่มือการใช้งานของกล้อง

      หมายเหตุ: ถ้าหากท่านหารหัสผ่านไม่พบให้อ้างอิงกับ วิธีตรวจเช็คดู SSID/รหัสผ่านที่ต้องใช้สำหรับ Wi-Fi

     3. เปิด Imaging Edge Mobile บน อุปกรณ์มือถือของท่านขึ้นมา
     4. อุปกรณ์มือถือของท่านจะเชื่อมต่อกับกล้องและพร้อมที่จะทำการคัดลอกหรืออัปโหลดรูปภาพหรือภาพยนตร์ได้แล้ว
    • อุปกรณ์มือถือ Android
     1. เปิด Imaging Edge Mobile บนอุปกรณ์มือถือของท่านขึ้นมาและเลือกกล้อง
     2. ใส่รหัสผ่านที่ให้มาบนสติกเกอร์ที่ติดมากับคู่มือการใช้งานของกล้อง

      หมายเหตุ: ถ้าหากท่านหารหัสผ่านไม่พบให้อ้างอิงกับ วิธีตรวจเช็คดู SSID/รหัสผ่านที่ต้องใช้สำหรับ Wi-Fi

     3. อุปกรณ์มือถือของท่านจะเชื่อมต่อกับกล้องและพร้อมที่จะทำการคัดลอกหรืออัปโหลดรูปภาพหรือภาพยนตร์ได้แล้ว
  • เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ 3.00 หรือก่อนหน้านี้:
   1. เสียบการ์ดหน่วยความจำที่มี ภาพนิ่งหรือภาพยนตร์เข้าไปในกล้อง
   2. กดที่ปุ่ม NEXT บนตัวกล้อง
   3. กดที่ปุ่ม NEXT ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง MOVIE แสดงขึ้นมา
   4. กดที่ปุ่ม Enter
   5. เชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์มือถือของท่าน
    • อุปกรณ์มือถือ iOS
     1. เลือกที่ Settings, Wi-Fi และเลือกกล้อง
     2. ใส่รหัสผ่านที่ให้มาบนสติกเกอร์ที่ติดมากับคู่มือการใช้งานของกล้อง

      หมายเหตุ: ถ้าหากท่านหารหัสผ่านไม่พบให้อ้างอิงกับ วิธีตรวจเช็คดู SSID/รหัสผ่านที่ต้องใช้สำหรับ Wi-Fi

     3. เปิด Imaging Edge Mobile บน อุปกรณ์มือถือของท่านขึ้นมา
     4. อุปกรณ์มือถือของท่านจะเชื่อมต่อกับกล้องและพร้อมที่จะทำการคัดลอกหรืออัปโหลดรูปภาพหรือภาพยนตร์ได้แล้ว
    • อุปกรณ์มือถือ Android
     1. เปิด Imaging Edge Mobile บนอุปกรณ์มือถือของท่านขึ้นมาและเลือกกล้อง
     2. ใส่รหัสผ่านที่ให้มาบนสติกเกอร์ที่ติดมากับคู่มือการใช้งานของกล้อง

      หมายเหตุ: ถ้าหากท่านหารหัสผ่านไม่พบให้อ้างอิงกับ วิธีตรวจเช็คดู SSID/รหัสผ่านที่ต้องใช้สำหรับ Wi-Fi

     3. อุปกรณ์มือถือของท่านจะเชื่อมต่อกับกล้องและพร้อมที่จะทำการคัดลอกหรืออัปโหลดรูปภาพหรือภาพยนตร์ได้แล้ว