หมายเลข ID หัวข้อ : 00197399 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/09/2018

รายละเอียดเบื้องต้นของการจับคู่ ของ Bluetooth และ การเชื่อมต่อ Bluetooth

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ:

    หูฟัง และลำโพง Bluetooth ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายตัวได้ในเวลาเดียวกัน. เปรียบเสมือนกับการใช้โทรศัพท์หลายเครื่องโทรหาอุปกรณ์หลายตัวในเวลาเดียวกันที่ไม่สามารถทำได้: ถ้าหูฟังของท่านเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โมบายหนึ่งอยู่แล้ว ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้อีกในเวลาเดียวกัน. เพื่อแก้ปัญหานี้, ให้ใช้งานอุปกรณ์โมบายที่เชื่อมต่อเป็นตัวแรก และยกเลิกการเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วยหูฟังหรือลำโพงนั้น. ท่านก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตัวอื่นได้.
    BT1

    กรุณาตรวจเช็คกับวิดีโอต่อไปนี้:

    บทช่วยสอน:
    เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


การจับคู่ Bluetooth

การจับคู่ Bluetooth เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทะเบียนข้อมูลสำหรับการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่าง ๆ. โดยการลงทะเบียนรายละเอียดของอุปกรณ์(จับคู่) ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อันอื่นอีกอันหนึ่งได้.

เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ Bluetooth , ขั้นแรกท่านจะต้องจับคู่กับอุปกรณ์ตัวอื่นก่อน. การจับคู่จะคล้ายกับการที่เราแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กัน. เหมือนกันกับที่ท่านจะต้องแลกเบอร์โทรศัพท์กับบุคคลที่ท่านต้องการจะติดต่อ, การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ Bluetooth ต้องให้ท่านจับคู่ให้ก่อนเพื่อลงทะเบียนข้อมูลการจับคู่ของแต่ละอุปกรณ์. หลังการจับคู่ อุปกรณ์นั้นในครั้งแรกแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้ัองทำซ้ำอีกในกระบวนการจับคู่นี้อีก. เนื่องจากแต่ละอุปกรณ์จะเก็บรักษาข้อมูลที่จำเป็นไว้และทำให้การเชื่อมต่อทำได้อย่างง่ายดาย.

นอกจากนี้ คล้ายกับการลืมเบอร์โทรศัพท์ของใครบางคน นั่นหมายถึงว่าท่านไม่สามารถโทรหาคนผู้นั้นได้อีกต่อไป , ถ้าหากข้อมูลการจับคู่ที่เก็บไว้โดยอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านมีการลบออกไป(เช่น การรีเซ็ตอุปกรณ์), ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ได้.

 

ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น, ท่านจะต้องทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง เพื่อที่จะให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อหากันได้. ในวิธีเดียวกัน, เมื่อท่านเปลี่ยนอุปกรณ์โมบายของท่าน(เช่น เมื่อท่านซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนใหม่), ท่านจะต้องสร้้างการจับคู่ใหม่ระหว่างอุปกรณ์ใหม่และหูฟังหรือลำโพงนั้น ๆ.
ให้อ้างอิงกับหน้าต่อไปนี้ สำหรับขั้นตอนการจับคู่สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth ต่าง ๆ.

หมายเหตุ: มีการจำกัดปริมาณของอุปกรณ์ Bluetooth ที่สามารถจะลงทะเบียนกับหูฟัง Bluetooth ได้. ถ้าหากท่านได้ลงทะเบียนถึงจำนวนสูงสุดแล้ว และท่านพยายามจะลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่เข้าไป , ข้อมูลการจับคู่ของอันที่ท่านลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้น (อุปกรณ์อันที่เก่าที่สุดในประวัติการเชื่อมต่อของท่าน) จะถูกลบออกไป.


การเชื่อมต่อ Bluetooth

การเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth สองตัว. เพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้สมบูรณ์, ขั้นแรกท่านจะต้องลงทะเบียนข้อมูลของแต่ละอุปกรณ์กับอันอื่นก่อน. หลังการจับคู่อุปกรณ์นั้นในครั้งแรกแล้ว, ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับคู่ซ้ำอีกครั้ง.

การทำการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth สองตัวก็เหมือนกับการใช้โทรศัพท์โทรหากัน. คล้ายกับการที่ท่านสามารถโทรหาใครบางคน ถ้าหากท่านทั้งสองต่างก็รู้จักเบอร์โทรของกันและกัน, อุปกรณ์สองตัวสามารถจะเชื่อมต่อกันได้ ถ้าหากมีการจับคู่ไว้แล้ว โดยการเก็บข้อมูลการจับคู่ของอีกฝ่ายหนึ่งไว้.

BT1

ขั้นตอนการเชื่อมต่อและการตัดการเชื่อมต่อ สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth จะแตกต่างกันไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของหรือคู่มือให้ความช่วยเหลือของเครื่องนั้น ๆ.
ถ้าหากท่านไม่สามารถจับคู่หรือเชื่อมต่อเครื่อง Bluetooth ของท่านได้ ให้อ้างอิงกับหน้าต่อไปนี้.