หมายเลข ID หัวข้อ : 00085013 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

จำเป็นต้องจับคู่ในแต่ละการเชื่อมต่อหรือไม่ ?

อุปกรณ์มีการจับคู่มาก่อนแล้ว แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้อีก

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  เมื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ในครั้งแรก จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนในทั้งคู่ สิ่งนี้เรียกว่าการจับคู่ การจับคู่จะจำเป็นเฉพาะเมื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์สองตัวกระทำเป็นครั้งแรก เพื่อให้อุปกรณ์รองรับกันโดยอัตโนมัติในการเชื่อมต่อครั้งต่อไป

  ท่านจะต้องทำกระบวนการจับคู่นี้ให้เสร็จสิ้นอีกครั้ง ถ้าหากข้อมูลการจับคู่นี้ถูกลบหายไปหรือเสียหาย เรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาวการณ์ต่อไปนี้:

  • ข้อมูลการจับคู่ถูกลบไปหลังการตรวจซ่อม
  • มีอุปกรณ์ใหม่ทำการจับคู่หลังจากที่จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถลงทะเบียนได้ทั้งหมดถึงจำนวนที่จำกัดไว้แล้ว
   รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนสูงสุดของ อุปกรณ์ Bluetooth ไร้สาย ที่สามารถจับคู่กันได้ ให้อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์นั้น
  • ตัวเครื่องถูกปรับไปเป็นการเริ่มต้นเตรียมใช้งานใหม่
  • ข้อมูลการจับคู่ถูกลบออกไป
  • ถ้าหากฟังก์ชัน เพิ่มลำโพง (Speaker Add) มีให้และกำลังทำงาน

  ถ้าหากอุปกรณ์ที่ท่านได้จับคู่ไว้แล้ว ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ทำการจับคู่อุปกรณ์นั้นอีกครั้ง