หมายเลข ID หัวข้อ : 00199000 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2018

ฉันจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sony ได้ที่ไหน?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้สนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sony
ถ้าหากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ ท่านสามารถอ้างอิงได้จากรายการของร้าน Sony ในภูมิภาค เอเซียแปซิฟิกนี้ได้.

ถ้าหากประเทศของท่านไม่มีอยู่ในรายการ, ท่านสามารถอ้างอิงได้จาก ที่ตั้งร้านค้าปลีกของเรา.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง