หมายเลข ID หัวข้อ : 00199000 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/11/2018

ฉันจะซื้อผลิตภัณฑ์ Sony ที่เป็นของต้นฉบับหรือของแท้ ได้จากที่ใด?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Sony ด้วยดีเสมอมา
ถ้าหากท่านประสงค์จะซื้อหรือต้องการทราบข้อมูลล่าสุดของผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถจะติดต่อสอบถามได้จาก Sony shop ของเรา ที่มีอยู่ทั่วไปในย่านเอเซียแปซิฟิกนี้.

ถ้าหากประเทศของท่านไม่มีอยู่ในรายการ, ท่านสามารถอ้างอิงได้จาก ที่ตั้งร้านค้าปลีกของเรา.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง