หมายเลข ID หัวข้อ : 00198589 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2018

เสียงขาดหายไปในหูฟัง(WH-L600)

  ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของตัวเครื่อง, เสียงที่ผิดเพี้ยนหรือมา ๆ หาย ๆ (บางครั้งมีนอยส์รบกวน) สามารถจะเกิดขึ้นได้. ให้ตรวจเช็คอาการและวิธีการแก้ไขต่อไปนี้.
   

  • แบตเตอรี่ของหูฟังอาจจะเหลือกำลังไฟต่ำ
   • ให้ชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟังนั้น.
     
  • ตรวจเช็คสภาวะแวดล้อมของท่าน
   • ต้องมั่นใจว่าไม่มีอุปกรณ์ไร้สายอื่นที่ใช้คลื่นวิทยุย่าน 2.4 GHz หรือเตาอบไมโครเวปที่ทำงานใกล้ ๆ กับตัวโปรเซสเซอร์และหูฟัง.
   • ให้เปลี่ยนตำแหน่งของตัวโปรเซสเซอร์ใหม่.
     
  • ท่านอาจจะเลือกอินพุทที่แตกต่างออกไป
   • เมื่ออินพุทของตัวโปรเซสเซอร์เป็น ANALOG, ให้ตั้งสวิทช์ GAIN ในตัวโปรเซสเซอร์ไปเป็นLO.
     
  • ระดับโวลลุ่มมีความดังมากเกินไปและทำให้เสียงมีความผิดเพี้ยน
   • ถ้าหากท่านเชื่อมต่อแจ็คหูฟังของอุปกรณ์ AV เข้ากับแจ็ค AUDIO IN ของตัวโปรเซสเซอร์, ให้ลดระดับโวลลุ่มในอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้น.
     
  • ความถี่สัญญาณเอาท์พุทของออดิโอมีสูงเกินไป
   • ระบบนี้ทำงานร่วมกันได้กับ 96 kHz. ให้ตั้งค่าสัญญาณเอาท์พุทไปที่ 96 kHz ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับตัวโปรเซสเซอร์. เมื่อป้อนสัญญาณ 192 kHz เข้ามา, เสียงอาจจะมีออกมาชั่วครู่. เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ.
     
  • ให้ลองใช้ขั้วต่อ OPT
   • ถ้าหากมีขั้วต่อ OPT ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยนั้น, ให้ใช้สาย OPT ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับตัวโปรเซสเซอร์, และตั้งค่าอินพุทของตัวโปรเซสเซอร์ไปที่ OPTICAL.
     
  • ไฟแสดงเพาเวอร์ยังคงปิดอยู่หรือไม่ หลังจากที่ท่านได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้เพียงพอแล้ว?
   • ให้นำหูฟังของท่านไปที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ Sony ที่ใกล้ที่สุด.