หมายเลข ID หัวข้อ : 00200906 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2018

ให้ระวังเรื่องสินค้าปลอม

  สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปลอมสำหรับคอนซูเมอร์ ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและอุตสาหกรรม

  การใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จไฟ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องที่เป็นของปลอม เป็นอันตราย จากความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการได้รับบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อกล้องของท่านได้. แบตเตอรี่ลิเธียม จะต้องมีเครื่องหมายแสดงว่าเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่่งแวดล้อมของประเทศเหล่านั้น. อาจจะเป็นการผิดกฎหมายในการจำหน่ายแบตเตอรี่ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน.


  ปัญหาเมื่อใช้แบตเตอรี่ปลอม

  ไม่เฉพาะการมีความเสี่ยงของแบตเตอรี่ปลอมที่จะเกิดความร้อนสูงเกินโดยไม่คาดฝัน หรือเกิดการลุกไหม้ได้เมื่อทำการชาร์จไฟเท่านั้น อาจจะเกิดความเสียหายกับกล้องได้ด้วยเช่นกัน.

  เทียบกับแบตเตอรี่ของแท้, แบตเตอรี่ปลอมจะมีความจุของกำลังไฟได้น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด. แบตเตอรี่ปลอมยังเสื่อมสภาพลงไปได้อย่างรวดเร็วหลังการใช้งานบ่อยครั้ง, มีการแสดงระดับของกำลังงานที่ไม่มีความแม่นยำ, พองตัวและติดอยู่ในช่องใส่แบตเตอรี่ของกล้อง, เกิดการหายไปของกำลังไฟอย่างกระทันหัน หรือสร้างความเสียหายต่อข้อมูลของกล้อง.

  นอกจากนี้,แบตเตอรี่ที่เป็นของแท้ยังสามารถจะเสื่อมสภาพลงไปได้อย่างรวดเร็วและสูญเสียความจุของกำลังงานได้เมื่อชาร์จไฟด้วยตัวชาร์จไฟที่เป็นของปลอม.

  Sony ไม่สามารถรับประกันต่ออุบัติเหตุ, ความเสียหายต่อแบตเตอรี่หรือกล้อง, ข้อมูลเสียหาย หรือปัญหาอื่น ๆ ที่มาจากแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ปลอมได้. นอกจากนี้, Sony ยังไม่สามารถรับตรวจซ่อมแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นของปลอมได้.

  ข้อมูลนี้จะช่วยให้ความมั่นใจในความปลอดภัยต่อลูกค้าของเรา และป้องกันปัญหาที่ไม่คาดฝันในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ Sony ของท่าน.


  หนึ่งในอุปกรณ์เสริมของท่านเป็นของปลอมหรือไม่?

  ด้านล่างนี้เป็นรายการของอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของ Sony ที่พบว่ามีการปลอมกันเป็นการทั่วไป. โปรดทราบด้วยว่านอกจากแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ยังพบได้บ่อย ๆ ว่าตัวแบตเตอรี่กริป(Battery grip)และอุปกรณ์เสริมด้านกำลังไฟก็มีของปลอมด้วยเช่นกัน.

  ถ้าหากท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในรายการนี้แล้ว, กรุณาตรวจเช็คดูอย่างถี่ถ้วนว่าเป็นของปลอมหรือไม่.
  แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ Sony ที่พบว่ามีการปลอมบ่อยมาก:

  แบตเตอรี่
  • NP-BN1
  • NP-BX1
  • NP-FG1
  • NP-FW50
  • NP-FV50
  • NP-FV70
  • NP-FV100
  • NP-FZ100
  เครื่องชาร์จไฟ
  • BC-TRN
  • BC-TRV
  • BC-TRX
  • BC-TRW
  • BC-VW1
  เครื่องชาร์จไฟให้แบตเตอรี่
   

   


  ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงอุปกรณ์เสริมที่เป็นของปลอม

  1. ให้ซื้อรายการต่าง ๆ โดยตรงจาก Sony หรือร้านค้าตัวแทนที่ได้รับการแต่่งตั้ง เท่านั้น
   การซื้อจาก Sony หรือจากร้านค้าตัวแทนจำหน่าย เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะสามารถสร้างความมั่นใจให้ท่านได้ว่าท่านจะได้แตุ่อุปกรณ์เสริมของ Sony ที่เป็นของแท้.
   ดูรายชื่อของร้านค้าปลีกของ Sony ที่ได้รับการแต่งตั้ง
    
  2. ต้องระมัดระวังเมื่อซื้อของจากเว็บไซต์ต่างประเทศ
   สินค้าปลอมทั้งหลายมักจะมีการจำหน่่ายทางออนไลน์จากประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก.
    
  3. ระวังในเรื่องราคาที่ถูกอย่างไม่สมเหตุผล
   ถ้าหากท่านพบรายการที่มีราคาดีมากเกินความเป็นจริง มีความเป็นไปได้มากว่าจะเป็นของปลอม. ก่อนที่จะมองแต่ข้อดีของราคาที่ต่ำมาก, ลองกลับมาพิจารณาดูถึงความเสียหายของแบตเตอรี่ปลอมที่อาจจะเกิดกับกล้องของท่านได้.
    
  4. ตรวจเช็คดูคุณภาพของการบรรจุหีบห่อ
   แบตเตอรี่ทดแทนที่เป็นของแท้ของ Sony จะมีวางจำหน่ายในผนึกของแพ็คบลิสเตอร์หรือกล่องกระดาษแข็งที่มีคุณภาพสูง. จะมีการทำเครื่องหมาย โลโก้ Sony ไว้ และมีอุปกรณ์ป้องกันการปลอมแปลมเช่นโฮโลแกรม. Sony ไม่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนในถุงพลาสติกหรือห่อด้วยกระดาษ, เราจึงขอแนะนำให้ท่านอย่าได้ซื้อสินค้าที่มีการบรรจุหีบห่อในลักษณะนี้. โปรดสังเกตุว่าสินค้าปลอมแปลงบางอันก็มีซีลโฮโลแกรมปลอมด้วยเช่นกัน.
    
  5. ระวังในการเสนอขายหรือข้อความ ที่น่าสงสัย
   ดีลเลอร์ของสินค้าปลอมอาจจะเสนอส่งของให้ฟรีหรือลดราคาอื่น ๆ ถ้าหากท่านตกลงที่จะซื้ออุปกรณ์เสริมที่ไม่มีแพ็คเก็จหรือแพ็คเก็จสูญหาย. อันนี้เป็นเครื่องหมายแสดงอย่างชัดเจนว่าอุปกรณ์เสริมนั้นอาจจะไม่ใช่ของแท้.
    
  6. ตรวจเช็คดูว่าแบตเตอรี่ของท่านพอดีกับอุปกรณ์ของท่านอย่างเหมาะสม
   ถ้าหากแบตเตอรี่ของท่านใส่เข้าไปในช่องของกล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายภาพวิดีโอ หรือเครื่องชาร์จไฟ ของท่านได้ยากและไม่แน่นหนา มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นของปลอม.
    
  7. ระวังเรื่องการเกิดความร้อนสูงเกิน
   แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เสริมที่เป็นของปลอม ไม่ได้มีการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพในอุตสาหกรรม, และอาจจะมีความร้อนที่เป็นระดับอันตรายเกิดขึ้นในการใช้งาน, อาจจะมีควัน ละลาย ติดไฟ หรือถึงขั้นระเบิดได้.
    
  8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมของท่านใช้งานได้ดีอย่างที่ควรจะเป็น
   แบตเตอรี่ปลอมอาจจะใช้งานได้ไม่ยาวนาน หรือเก็บประจุไว้ได้ไม่ดีเท่ากับแบตเตอรี่ของแท้ ที่มากับกล้องถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายวิดีโอของท่าน. ถ้าหากอุปกรณ์เสริมของท่านทำงานได้ไม่ดีเท่าอุปกรณ์เสริมที่เป็นของแท้ แสดงว่าอาจจะเป็นของปลอมก็ได้.
    
  9. ตรวจเช็คดูโลโก้
   เมื่อท่านซื้อแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์เสริมอันใหม่, ให้เปรียบเทียบโลโก้กับอันที่มีอยู่ในแบตเตอรี่หรือกล้องเดิมของท่าน. สินค้าที่เป็นของแท้จะใช้โลโก้ที่ช้ัดเจน คมชัดและวางในตำแหน่งอย่างแม่นยำในตำแหน่งที่เหมาะสม. สินค้าปลอมจะมักจะมีโลโก้ที่เบลอ เลอะเลือน สีตก หรือวางผิดตำแหน่ง .

  ฉันจะบอกความแตกต่างระหว่างสินค้าปลอมและแท้ได้อย่างไร?

  โฮโลแกรม(Hologram)

  แบตเตอรี่ของ Sony จะมีเครื่องหมายโลโก้ Sony และโฮโลแกรมป้องกันการปลอมแปลงอยู่ด้วย.

  ตัวโฮโลแกรมนี้อาจจะมีอยู่บนตัวแพ็คเก็จจิ้งหรือบนตัวแบตเตอรี่.

  อีกครั้ง, ให้ซื้อโดยตรงจาก Sony หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะให้ความมั่นใจได้ว่าท่านจะได้อุปกรณ์เสริมของ Sony ที่เป็นของแท้.