หมายเลข ID หัวข้อ : 00271136 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/12/2021

ในระหว่างการโทรศัพท์ ฉันไม่สามารถได้ยินเสียงของคู่สนทนาหรือพวกเขาไม่สามารถได้ยินเสียงของฉัน (WF-1000XM4)

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำ การแก้ปัญหาเมื่อท่านไม่สามารถสนทนาบนโทรศัพท์ได้ ในการใช้ WF-1000XM4:

  1. เลือกรายละเอียดปัญหาของท่าน

   ฉันไม่สามารถได้ยินเสียงของคู่สนทนา

   ไปที่ ขั้นตอนที่ 2
   คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินเสียงของฉัน

   ไปที่ ขั้นตอนที่ 4
  2. ตรวจดูสิ่งต่อไปนี้ใน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่:

   1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหูฟังนั้นเชื่อมต่ออยู่ผ่าน Bluetooth
    หมายเหตุ: ถ้ายังไม่ได้มีการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้อ้างอิงกับหัวข้อที่เหมาะสม:
   2. ตรวจดูการตั้งค่า ลำโพง (Speaker) ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
    • สำหรับ Android: ในระหว่างที่ท่านสนทนา แตะที่ไอคอน ลำโพง (Speaker) และจากนั้นเลือกที่ WH-1000XM4 Hands free
    • สำหรับ iPhones: ในระหว่างที่ท่านสนทนา แตะที่ไอคอน ออดิโอ (Audio) และจากนั้นเลือกที่ WF-1000XM4 Hands free
    • สำหรับ คอมพิวเตอร์: ในระหว่างที่ท่านสนทนา คลิกขวาที่ไอคอน ลำโพง (Speaker) ที่ข้างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ เปิดการตั้งค่าของ เสียง (Sound) และจากนั้นเลือกที่ ชุดหูฟัง (Headset) ( WF-1000XM4 Hands-Free จากรายการดึงลงมาของการตั้งค่า ลำโพง (Speaker)
    หมายเหตุ: รายการเมนูการตั้งค่านี้จะแตกต่างกันตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
   3. ปรับเพิ่มระดับเสียงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
    หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ลำโพงในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นไม่ได้ถูกปิดเสียงไว้
   4. เริ่มการทำงานใหม่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
    หมายเหตุ: ถ้าหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่เสถียรชั่วคราว การเริ่มการทำงานใหม่อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการตั้งค่าอุปกรณ์ Bluetoothหรือ มีการทำงานผิดปกติชั่วคราว
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   • ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็น Android 10 หรือที่ใหม่กว่า หรือ คอมพิวเตอร์ Windows ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 3
   • สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 6
  3. ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็น Android 10 หรือที่ใหม่กว่า หรือ คอมพิวเตอร์ Windows ให้ตรวจดูการตั้งค่าต่อไปนี้:

   สำหรับ Android 10 หรือที่ใหม่กว่า:
   1. เปิดเมนู การตั้งค่า (Settings) บนสมาร์ทโฟนของท่าน
   2. เลือกที่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (Connected devices)
   3. ที่ด้านขวาของชื่อรุ่นหูฟัง แตะที่ไอคอน การตั้งค่า (Settings)
   4. กำหนดการตั้งค่า โทรศัพท์ (Call) ไปที่ เปิด (ON)
   สำหรับคอมพิวเตอร์ Windows:
   1. บนด้านขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์ คลิกขวาที่ไอคอน ลำโพง (Speaker)
   2. เปิดการตั้งค่า เสียง (Sound) และจากนั้นเลือกที่ แผงพาเนลควบคุมเสียง (Sound Control Panel)
   3. เลือกที่แท็บ เล่น (Playback) เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์
   4. เลือกหูฟังที่เชื่อมต่ออยู่ และคลิกที่ ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น (Set Default)
   หมายเหตุ: รายการเมนูการตั้งค่านี้จะแตกต่างกันตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการตั้งค่าอุปกรณ์ Bluetooth
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 6
  4. ใส่หูฟังเข้าไปให้กับหูของท่านให้แน่น

   ถ้าหากเอียร์บัดไม่พอดีกับหูของท่าน ฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนอาจจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ต่อไปนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพิจารณา:
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่หูฟังเข้าไปอย่างถูกต้อง
   • เลือกเอียร์บัดที่เข้าได้ดีที่สุดกับหูของท่าน: วัดดูการปิดสนิท (Air-tightness) ของปลายเอียร์บัด และหาขนาดที่เหมาะสมที่สุดของปลายเอียร์บัดโดยใช้แอป Sony | Headphones Connect
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการใส่หูฟังอย่างถูกต้องและการเลือกปลายเอียร์บัดที่เหมาะสม
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ขนาดหรือความพอดีของเอียร์บัดอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 5
  5. ตรวจดูสิ่งต่อไปนี้ใน หูฟังหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่:

   1. ใส่หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ปิดฝา รอสองสามวินาที และจากนั้นนำหูฟังออกมาอีกครั้ง สิ่งนี่้จะเป็นการเริ่มทำงานใหม่ให้กับหูฟัง
   2. เริ่มการทำงานใหม่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
    หมายเหตุ: ถ้าหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่เสถียรชั่วคราว การเริ่มการทำงานใหม่อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้
   3. ลองพูดให้ดังขึ้นเนื่องจากเสียงรอบข้างอาจจะกันเสียงของท่านไม่ให้ได้ยิน
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหานี้อาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง หรือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือเสียงรอบข้าง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 6
  6. ทำการรีเซ็ตหูฟัง

   อ้างอิงกับหัวข้อ การรีเซ็ตหูฟัง เพื่อทำการรีเซ็ตหูฟัง

   คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 7
  7. การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟัง

   หมายเหตุ: หลังการตั้งค่าเริ่มต้น หูฟังนั้นจะกลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงาน และข้อมูลการจับคู่ Bluetooth ทั้งหมดจะถูกลบออกไป

   อ้างอิงกับหัวข้อ การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับหูฟังเพื่อกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ให้กับหูฟังนั้น

   คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube


   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาอาจจะเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของหูฟัง
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ ขั้นตอนที่ 8
  8. ถ้าหากท่านมี สมาร์ทโฟน, Walkman, หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป ให้ลองทำการจับคู่ Bluetooth กับ หูฟัง และหนึ่งของอุปกรณ์อื่น ๆ เหล่านี้:

   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่หรือ แอปพลิเคชันอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหา ให้ใช้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันที่แตกต่าง หรือปรึกษากับผู้ผลิตของ อุปกรณ์หรือ แอปพลิเคชันนั้นดู
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ปิดอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ หรือขยับออกห่างจากอุปกรณ์เหล่านั้น เนื่องจากการรบกวนของคลื่นวิทยุสามารถทำให้เกิดปัญหานี้ได้ ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข หูฟังน้ันอาจจะทำงานผิดปกติและอาจจะต้องได้รับการ บริการ แล้ว

  ไปที่แนวทางการแก้ปัญหาหูฟัง