หมายเลข ID หัวข้อ : 00188264 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/01/2019

ให้ใช้ Photo Sharing Plus ในการแสดง รูปถ่าย วิดีโอ และเพลง ใน Bravia TV ของท่าน

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ด้วย Photo Sharing Plus, ท่านจะสามารถเชื่อมต่อ ดู และบันทึกรูปถ่าย วิดีโอ และเพลงที่ท่านชื่นชอบในทีวีของท่านได้ โดยการใช้อุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน และแทปเล็ต.

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น.

 • สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™ : Photo Sharing Plus, ที่เคยมีใน Android TV บางรุ่น, จะใช้ไม่ได้แล้วในตอนนี้สำหรับ Android TV ทุกรุ่น ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2562. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับวิธีการอื่นที่จะดูคอนเทนท์ในทีวี ให้อ้างอิงกับ:วิธีการเล่นคอนเทนท์ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์โมบาย บนหน้าจอทีวี
 • สำหรับทีวีอื่น ๆ: ให้อ้างอิงกับคู่มือเพื่อดูว่าอุปกรณ์ของท่านรองรับ Photo Sharing Plus ได้หรือไม่.

หมายเหตุ:

 • เชื่อมต่อกับแฟลชไดร์ฟ USB ที่จะเก็บรูปถ่ายได้ถึง 50 ภาพ.
 • จะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต ได้พร้อมกันถึง 10 เครื่อง เข้ากับทีวี.
 • ขนาดของไฟล์สูงสุดของแต่ละรูปภาพคือ 20 MB.
 • ท่านสามารถจะใส่เสียงเพลงแบคกราวด์เข้าไปได้เช่นกัน โดยมีขนาดสูงสุดคือ 30 MB.
 • รองรับเบราเซอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ Android™ 2.3 หรือที่ใหม่กว่าได้.
 • รองรับเบราเซอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ iOS ; แต่บางฟังก์ชันจะไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน iOS ของท่าน.
 • เพลงไม่สามารถจะเก็บบันทึกไปให้กับอุปกรณ์ที่แตกต่างได้. วิดีโอไม่สามารถเก็บบันทึกไปให้กับอุปกรณ์ iOS ได้.

การเซ็ตอัป

 1. เปิดการทำงานของ Renderer Function ของทีวีของท่าน
  1. กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. ในหมวดของ System Settings เลือกที่ Set-up.
  5. ในหมวดของ Set-up เลือกที่ Network.
  6. ในหมวดของ Network เลือกที่ Home Network Setup.
  7. เลือกที่ Renderer.
  8. ในหมวดของ Renderer เลือกที่ Renderer Function.
  9. เลือกที่On.
 2. เริ่มการทำงานของ Photo Sharing Plus
  1. กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่ All Apps.
  3. เลือกที่ Photo Sharing Plus.
  4. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านเข้ากับทีวี.
 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบาย

  หมายเหตุ: ขั้นตอนในการเชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายเข้ากับทีวีอาจจะผันแปรไปได้. ให้ตรวจเช็คดูคู่มือของอุปกรณ์โมบายของท่านสำหรับคำสั่งเฉพาะรุ่น.

  1. ในอุปกรณ์โมบายของท่าน ให้เลือกที่ Settings.
  2. เลือกที่ Wi-Fi Settings.
  3. เลือกที่ DIRECT-xx-BRAVIA Wi-Fi signal.
  4. ใส่ Password ที่แสดงบนหน้าจอทีวีของท่านเข้าไป.
  5. ใส่ URL http://192.168.49.1 เข้าไปให้กับเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์โมบายของท่าน.
  6. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น.

ฟังก์ชัน

ถ้าต้องการแสดงรูปถ่ายบนทีวี

 1. แตะที่อุปกรณ์ของท่านเพื่อเริ่มต้น.
 2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ.
  • รูปภาพที่เลือกไว้จะแสดงบนหน้าจอทีวีโดยอัตโนมัติ.

ถ้าต้องการจะเก็บบันทึกรูปภาพที่แสดงบนหน้าจอทีวี

 1. แตะที่รูปตัวอย่างขนาดเล็ก(Thumbnail) ในอุปกรณ์ของท่าน จากนั้นแตะค้างที่รูปภาพนั้นเพื่อเปิดเมนูแสดงข้อความขึ้นมา.
 2. เลือกที่ OK.

 


*Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.