หมายเลข ID หัวข้อ : 00188264 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/02/2021

ให้ใช้ Photo Sharing Plus ในการแสดง รูปถ่าย วิดีโอ และเพลง ใน Bravia TV ของท่าน

  ด้วย Photo Sharing Plus, ท่านจะสามารถเชื่อมต่อ ดู และบันทึกรูปถ่าย วิดีโอ และเพลงที่ท่านชื่นชอบในทีวีของท่านได้ โดยการใช้อุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟน และแทปเล็ต

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น

  หมายเหตุ:

  • เชื่อมต่อกับแฟลชไดร์ฟ USB ที่จะเก็บรูปถ่ายได้ถึง 50 ภาพ
  • จะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ต ได้พร้อมกันถึง 10 เครื่อง เข้ากับทีวี
  • ขนาดของไฟล์สูงสุดของแต่ละรูปภาพคือ 20 MB
  • ท่านสามารถจะใส่เสียงเพลงแบคกราวด์เข้าไปได้เช่นกัน โดยมีขนาดสูงสุดคือ 30 MB
  • รองรับเบราเซอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ Android™ 2.3 หรือที่ใหม่กว่าได้
  • เบราว์เซอร์เริ่มต้นสดำหรับ iOS จะได้รับการรองรับ แต่จะไม่สามารถใช้งานบาง ฟังก์ชันได้ ขึ้นอยู่กับ เวอร์ชันของ iOS ของท่าน
  • เพลงไม่สามารถจะเก็บบันทึกไปให้กับอุปกรณ์ที่แตกต่างได้ วิดีโอไม่สามารถเก็บบันทึกไปให้กับอุปกรณ์ iOS ได้

  การเซ็ตอัป

  1. เปิดการทำงานของ Renderer Function ของทีวีของท่าน
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings)
   4. ในหมวดของ การตั้งค่าระบบ (System Settings) เลือกที่ เซ็ตอัป (Set-up)
   5. ในหมวดของ เซ็ตอัป (Set-up) เลือกที่ เครือข่าย (Network)
   6. ในหมวดของ เครือข่าย (Network) เลือกที่ เซ็ตอัปเชื่อมต่อภายในบ้าน (Home Network Setup)
   7. เลือกที่ Renderer
   8. ในหมวดของ Renderer เลือกที่ Renderer Function
   9. เลือกที่ เปิด (On)
  2. เริ่มการทำงานของ Photo Sharing Plus
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
   2. เลือกที่ All Apps
   3. เลือกที่ Photo Sharing Plus
   4. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านเข้ากับทีวี
  3. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบาย

   หมายเหตุ: ขั้นตอนในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือเข้ากับทีวีอาจจะแตกต่างกันได้ ให้ตรวจเช็คดูคู่มือของอุปกรณ์โมบายของท่านสำหรับคำสั่งเฉพาะรุ่น

   1. ในอุปกรณ์โมบายของท่าน ให้เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   2. เลือกที่ การตั้งค่า Wi-Fi (Wi-Fi Settings)
   3. เลือกที่ DIRECT-xx-BRAVIA สัญญาณ Wi-Fi (Wi-Fi signal)
   4. ใส่ รหัสผ่าน (Password) ที่แสดงบนหน้าจอทีวีของท่านเข้าไป
   5. ใส่ URL http://192.168.49.1 เข้าไปให้กับเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์โมบายของท่าน
   6. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น

  ฟังก์ชัน

  ถ้าต้องการแสดงรูปถ่ายบนทีวี

  1. แตะที่อุปกรณ์ของท่านเพื่อเริ่มต้น
  2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ
   • รูปภาพที่เลือกไว้จะแสดงบนหน้าจอทีวีโดยอัตโนมัติ

  ถ้าต้องการจะเก็บบันทึกรูปภาพที่แสดงบนหน้าจอทีวี

  1. แตะที่รูปตัวอย่างขนาดเล็ก (Thumbnail) ในอุปกรณ์ของท่าน จากนั้นแตะค้างที่รูปภาพนั้นเพื่อเปิดเมนูแสดงข้อความขึ้นมา
  2. เลือกที่ ตกลง (OK)

   


  *Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC