หมายเลข ID หัวข้อ : 00236618 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/12/2019

ตัวทางด้านขวาของ WF-SP900 ไม่มีเสียงออกมา

  ถ้าหากตัวทางด้านซ้ายและด้านขวาของ ชุดหูฟัง WF-SP900 ถูกแยกออกจากกันห่างเกิน 25 ซม. ขึ้นไป จะสูญเสียการเชื่อมต่อ และถ้าหากนำเข้ามาใกล้กันอีกครั้ง ทั้งสองจะเชื่อมต่อกันใหม่โดยอัตโนมัติ

  ถ้าหากมีเสียงออกมาเฉพาะตัวทางด้านซ้าย ชุดหูฟังนั้นมีการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง หรือมีเสียงกระโดด ให้ลองใส่ตัวทางด้านซ้ายและด้านขวาของ ชุดหูฟังนั้นกลับเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ ทำการชาร์จไฟไว้ประมาณ 20-30 วินาที และจากนั้นให้ถอดออกและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ลองทำตามดังต่อไปนี้ เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คสถานะของอุปกรณ์หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว

  • ชาร์จไฟให้กับตัวทางด้านซ้ายและด้านขวาของ ชุดหูฟัง
    
  • เพิ่ม ระดับเสียงของ ชุดหูฟัง
   หมายเหตุ: เมื่อใช้ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้เพิ่มที่ระดับเสียงของ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย
    
  • ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นมีการเล่นเพลงอยู่อย่างถูกต้องหรือไม่
    
  • นำตัวทางด้านซ้ายและด้านขวาของ ชุดหูฟังเข้าหากัน
   หมายเหตุ: ถ้าหากตัวทางด้านซ้ายและด้านขวาของ ชุดหูฟังถูกแยกออกจากกัน ตัวทางด้านขวาอาจจะไม่มีเสียงออกมา
    
  • รีสตาร์ทตัวกล่องสำหรับชาร์จไฟ 
   กดที่ปุ่ม RESTART บนกล่องสำหรับชาร์จไฟด้วยปากกา คลิปหนีบกระดาษ ฯลฯ

   [1]: ปุ่ม RESTART
    
  • รีสตาร์ท ชุดหูฟัง
   กดค้างที่ปุ่ม (1, 2) บนตัวด้านซ้ายและขวาของ ชุดหูฟังจนกระทั่ง ตัวแสดงสถานะสีเขียวกะพริบสองครั้ง (ประมาณ 30 วินาที)


   [1]: ปุ่มบนตัวทางด้านซ้าย
   [2]: ปุ่มบนตัวทางด้านขวา

   ลบข้อมูลการจับคู่ของ อุปกรณ์ ชุดหูฟังจาก อุปกรณ์ Bluetooth ของท่านและทำการจับคู่อีกครั้ง 
   ถ้าหากยังไม่มีเสียงออกมา หลังจากที่พยายามทำตามข้างต้นทั้งหมดแล้ว ชุดหูฟังนั้นอาจจะมีความผิดปกติ อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว