หมายเลข ID หัวข้อ : 00101087 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/05/2018

อาการอย่างเช่น ไม่มีเสียง, มีเสียงนอยส์รบกวน หรือเกิดการขาดตอน เมื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์เครื่องเล่นโดยใช้สาย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: สถานการณ์ต่อไปนี้จะใช้ได้กับกรณีที่หูฟังและอุปกรณ์เครื่องเล่นเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยตรงโดยใช้สาย. การแก้ไขปัญหาจะแตกต่างกันออกไปกับกรณีที่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย.

ภาพรวม

ถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นหลังจากพยายามแก้ปัญหาตามข้างต้น, ให้ลองทำตามวิธีการต่อไปนี้:

ไม่มีเสียง
ได้ยินเสียงนอยส์ดังรบกวน
เสียงมีการขาดตอน
ระดับเสียงเบา
เสียงเพี้ยนเมื่อเพิ่มระดับวอลลุ่ม
ไม่มีเสียงเบส
ความเสียหาย

เพื่อลดโอกาสของการเกิดปัญหาใด ๆ, การบำรุงรักษา ที่ถูกวิธีกับเครื่องของท่านจะเป้นประเด็นสำคัญ:

การบำรุงรักษา
การทำความสะอาด

ภาพรวมของปัญหา

ไม่มีเสียง

 • ต้องแน่ใจว่า ปลั๊กของหูฟังได้มีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อย่างถูกต้อง.

Image

หมายเหตุ: มีความเป็นไปได้ที่ปลั๊กของหูฟังจะไม่ได้มีการเสียบเข้าไปอย่างถูกต้อง เนื่องจาก เจอกับความแข็งของแจ็คหูฟังในอุปกรณ์ (เครื่องเล่นเพลง, โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, เครื่องแท็บเล็ต, ฯลฯ.) ที่หูฟังเชื่อมต่อเข้าไปด้วยนั้น.

 • ในกรณีที่ไม่สามารถได้ยินเสียงจากช่องสัญญาณด้านขวาของหูฟัง, ให้ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ที่หูฟังเชื่อมต่ออยู่ด้วยนั้นมีเอาท์พุทออกเป็นแบบโมโนหรือไม่. ถ้าหากอุปกรณ์นั้นไม่สามารถเล่นเสียงสเตอริโอได้, หูฟังจะไม่ให้เสียงออกมาเป็นสเตอริโอ. เรื่องนี้มาจากรายละเอียดสเปคของอุปกรณ์นั้นและไม่ได้เป็นข้อบกพร่อง. ทำการทดสอบเรื่องนี้ได้โดยการเชื่อมต่อกับหูฟังนั้นเข้ากับอุปกรณ์ที่ให้เอาท์พุทออกมาเป็นแบบสเตอริโอ(เช่น เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล) และตรวจสอบว่า สามารถได้ยินเสียงออกมาจากทั้งสองช่องสัญญาณหรือไม่.

 • ตรวจสอบว่า มีสัญญาณออกมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นนั้นหรือไม่.

หมายเหตุ: อันนี้สามารถจะทำการตรวจสอบได้โดยการปรับระดับวอลลุ่มเสียงของอุปกรณ์ที่ใช้เล่นนั้นขึ้น หรือโดยการเชื่อมต่อหูฟังอันอื่นที่แตกต่างออกไปเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้เล่นนั้น.

ได้ยินเสียงนอยส์รบกวน

 • เชื่อมหูฟังคู่อื่นที่แตกต่างออกไปเข้ากับอุปกรณ์นั้นและตรวจสอบว่า เสียงนอยส์รบกวนยังเกิดขึ้นอีกหรือไม่.
 • ตรวจสอบว่า ได้ยินเสียงนอยส์รบกวนอีกหรือไม่ในสภาวะที่สายไปได้สัมผัสกับเสื้อผ้า ฯลฯ.

หมายเหตุ: มีหลายครั้งที่นอยส์รบกวนมาจากการเสียดสีของสายกับเสื้อผ้า ที่จะได้ยินผ่านทางสายเมื่อสายไฟมีการเสียดสีกับเสื้อผ้า. นอยส์รบกวนนี้อาจจะลดลงไปได้โดยการใช้คลิปหนีบสำหรับสายไฟ.

 • ในกรณีที่นอยส์รบกวนสามารถจะได้ยินเมื่อหูฟังนั้นเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์หรืออุปกรณ์มิกเซอร์ที่มีขั้วต่อหูฟัง, เป็นไปได้ที่จอมินิเตอร์ หรือมิกเซอร์ จะเป็นที่มาของนอยส์รบกวนนั้น.
  ตรวจสอบว่า เสียงนอยส์รบกวนสามารถได้ยินเมื่อเชื่อมต่อด้วยหูฟังคู่ที่แตกต่างออกไปเข้ากับอุปกรณ์นั้นหรือไม่, หรือยังสามารถได้ยินนอยส์รบกวนเมื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างออกไปอีกหรือไม่.
 • ในกรณีที่ได้ยินเสียงดังแคร็ก ๆ หรือเสียงดังป็อก เมื่อใส่หูฟังแบบร่องขุด (Canal-type) เข้าไปในหู, เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความบกพร่อง. เสียงดังกล่าวนั้นอาจจะเกิดขึ้นมา เนื่องจาก การที่จุกใส่หูไม่ได้เข้าที่ในทันทีที่ติดตั้งเข้าไป. เสียงนี้จะหายไปหลังการใช้งานต่อไประยะหนึ่ง.
 • ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่หูฟังนั้นเชื่อมต่ออยู่, เสียงอาจจะมีการผิดเพี้ยนหรือมีเสียงแตก, หรืออาจจะมีนอยส์รบกวนขึ้นมา เมื่อมีการปรับระดับวอลลุ่มเสียงให้ดังเพิ่มขึ้น. ในกรณีเช่นนี้, ให้ใช้หูฟังนั้นโดยการปรับลดระดับวอลลุ่มเสียงให้ต่ำลง.

คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้. การใช้งานที่ยาวนานภายใต้ระดับเสียงที่ดังมากอันจะเป็นการกระตุ้นให้หูเกิดผลเสียในการได้ยิน. ให้ระมัดระวังที่จะไม่ปรับระดับวอลลุ่มเสียงให้สูงมากไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อหูของท่าน.

นอกจากนี้ ระดับวอลลุ่มที่สูงเกินไปจะทำให้เกิดการเล็ดลอดของเสียงออกไปภายนอกหูฟัง. โปรดระมัดระวังในเรื่องนี้ที่จะไปรบกวนผู้คนรอบข้างท่านได้.

เสียงมีการขาดตอน

 • ให้ลองเชื่อมต่อหูฟังคู่อื่นที่แตกต่างออกไปเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้เล่น และตรวจสอบว่า เสียงเพลง ฯลฯ ที่กำลังเล่นโดยอุปกรณ์สำหรับเล่นนั้นมีการขาดตอนหรือไม่.
 • ตรวจสอบว่า ระดับของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่ใช้เล่นมีอยู่อย่างเพียงพอ.

หมายเหตุ: เสียงอาจจะมีการขาดตอนได้ เมื่อระดับของกำลังไฟในเซลแบตเตอรี่แห้งหรือแบตเตอรี่ในตัวมีเหลืออยู่ต่ำ.

ต้องแน่ใจว่า ปลั๊กของหูฟังมีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเข้ากับอุปกรณ์นั้น.

Image

หมายเหตุ: มีความเป็นไปได้ที่ปลั๊กของหูฟังไม่ได้ใส่เข้าไปอย่างถูกต้อง เนื่องจาก การเสียบเข้าไปของแจ็คหูฟังมีความแข็งซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ (เครื่องเล่นเพลง, โทรศัพท์สมาร์ทโฟน, เครื่องแท็บเล็ต, ฯลฯ.) ที่หูฟังเชื่อมต่ออยุ่ด้วย.

ระดับเสียงเบา

 • ปรับระดับวอลลุ่มเสียงเพิ่มขึ้น ถ้าหากระดับวอลลุ่มของอุปกรณ์ที่ใช้เล่นมีระดับต่ำเกินไป.
 • ตรวจสอบว่า ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของอุปกรณ์ที่ใช้เล่นมีเหลืออย่างเพียงพอหรือไม่.
  เสียงอาจจะมีการขาดตอนได้ เมื่อระดับกำลังไฟของเซลแบตเตอรี่แห้งหรือแบตเตอรี่ในตัวมีเหลืออยู่ต่ำ.

เสียงมีความผิดเพี้ยนเมื่อเพิ่มระดับวอลลุ่มขึ้น

 • ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่หูฟังนั้นเชื่อมต่ออยู่, เสียงอาจจะมีการผิดเพี้ยนหรือมีเสียงแตก หรืออาจจะมีนอยส์รบกวนขึ้นมา เมื่อมีการปรับระดับวอลลุ่มเสียงให้ดังเพิ่มขึ้น. ในกรณีเช่นนี้, ให้ใช้หูฟังนั้นโดยการปรับลดระดับวอลลุ่มเสียงให้ต่ำลง.

คำเตือน: มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้. การใช้งานที่ยาวนานภายใต้ระดับเสียงที่ดังมากอันจะเป็นการกระตุ้นให้หูเกิดผลเสียในการได้ยิน. ให้ระมัดระวังที่จะไม่ปรับระดับวอลลุ่มเสียงให้สูงมากไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อหูของท่าน..

นอกจากนี้, ระดับวอลลุ่มที่สูงเกินไปจะทำให้เกิดการเล็ดลอดของเสียงออกไปภายนอกหูฟัง. โปรดระมัดระวังในเรื่องนี้ที่จะไปรบกวนผู้คนรอบข้างท่านได้.

ไม่มีเสียงเบส

 • ให้ปรับระดับวอลลุ่มให้สูงขึ้น ถ้าหากระดับวอลลุ่มของอุปกรณ์ที่ใช้เล่นนั้นต่ำเกินไป.

ความเสียหาย

 • ถ้าหากไม่มีวิธีการแก้ปัญหาข้างต้นสามารถแก้ปัญหานี้ได้, ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เครื่องของท่านอาจจะเกิดความเสียหายและต้องได้รับการตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่แล้ว. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใด ๆ กับเครื่องของท่าน ให้ดูที่ส่วนของการบำรุงรักษา (Anchor) เพื่อรักษาให้เครื่อง Sony ของท่านทำงานถูกต้องอยู่ตลอดเวลา.

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

 • ถ้าหากจุกหูฟังสกปรก, ให้ทำความสะอาดจุกหูฟังนั้นด้วยผ้าแห้ง.
 • ตรวจสอบว่า มีวัสดุแปลกปลอม หรือสิ่งสกปรกใด ๆ (เช่น ขี้หูหรือผงฝุ่น) ติดอยู่ที่ส่วน [A] ของหูฟังหรือไม่. เนื่องจาก ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ให้เสียงออกมา, วัสดุแปลกปลอมอาจจะไปลดระดับความดังของเสียงหรือทำให้คุณภาพของเสียงลดไปได้.

  รูปภาพของหูฟังแบบ canal ที่ถอดจุกหูฟังออก
 • Image

หมายเหตุ:

 • เมื่อมีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่ในส่วน [A], ให้ทำความสะอาดหูฟังโดยการเป่าวัสดุแปลกปลอมนั้นออกไปโดยใช้ตัวเป่าลม.
 • หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุแหลมเช่นปลายของปากกา. อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมได้.
 • ในกรณีที่หูฟังมีแนวโน้มที่จะหลุดจากหูได้ง่าย, ให้เปลี่ยนขนาดของจุดอุดหูไปเป็นอันใส่ได้พอดีในแต่ละหูเพื่อปรับปรุงความพอดีของหูฟังนั้น.
 • เปลี่ยนจุดอุดหูหรือแผ่นรองหู ถ้าหากพบว่า เสียหายหรือเสื่อมสภาพ.

การดูแล

 • ต้องแน่ใจว่า ได้จับที่ตัวปลั๊กส่วน [A] เพื่อดึงเมื่อทำการถอดหูฟังออกจากอุปกรณ์เครื่องเส่น.

หมายเหตุ: การดึงในส่วนที่เป็นสายอาจจะทำให้เกิดความบกพร่อง เช่น สายไฟฉีกแตกได้.

ถูกต้อง
Image

ไม่ถูกต้อง
Image

 • ห้ามทำการพันสายของหูฟังไว้อย่างหนาแน่น รอบตัวอุปกรณ์เครื่องเล่น ฯลฯ. ทั้งนี้ เนื่องจาก การพันสายไฟอย่างแน่นหนาจะเป็นการสร้างแรงกดให้กับสายไฟด้านในและอาจจะทำให้สายเกิดการฉีกขาดได้, ทำให้เสียงไม่ดีหรือไม่มีเสียงเลย.
  Image

 • คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์.
  ไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมอยู่ในตัวร่างกายมนุษย์ อาจจะทำให้เกิด ความเจ็บปวดแบบเสียวแปลบในหูได้. สิ่งนี้สามารถจะลดไปได้โดยการสวมเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ.