หมายเลข ID หัวข้อ : 00273975 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2022

ตัวแสดงสถานะในหูฟังหรือกล่องสำหรับชาร์จไฟกะพริบซ้ำ ๆ กันเป็นสีส้ม

    เมื่อประจุของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่มีต่ำ ไฟแสดงสถานะบนหูฟังหรือ กล่องสำหรับชาร์จไฟจะกะพริบช้า ๆ ซ้ำกันเป็นสีส้มประมาณ 15 วินาที เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ใส่ หูฟังเข้าไปในกล่องสำหรับชาร์จไฟ และทำการชาร์จไฟโดยใช้สาย USB Type-C ที่ให้มา

    ถ้าหากท่านต้องการจะตรวจดูสถานะในระหว่างการชาร์จไฟ หรือถ้าหากท่านไม่สามารถทำการชาร์จไฟหลังการทำตามข้างต้น ให้ตรวจดูดังต่อไปนี้:

    ถ้าหาก ไฟแสดงสถานะกะพริบซ้ำ ๆ กันต่อไปหลังการชาร์จไฟ แสดงว่า แบตเตอรี่แบบชาร์จได้นั้นมีอุณหภูมิที่ผิดปกติหรือ หูฟังนั้นอาจจะผิดปกติ และอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว