หมายเลข ID หัวข้อ : 00194168 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/05/2022

ไฟ LED บน ซับวูฟเฟอร์บางครั้งกะพริบ เสียงกระโดด หรือมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นจากซับวูฟเฟอร์

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าหากตัวเครื่องหลักและลำโพงซับวูฟเฟอร์ไม่ได้ลิงก์กันไว้ ให้ทำลองตามดังต่อไปนี้

  1. ถ้าเป็นไปได้ ให้ขยับลำโพงซับวูฟเฟอร์เข้าใกล้ตัวเครื่องหลักของโฮมเธียเตอร์ ในจุดที่จะไม่มีการปิดกั้นโดยตรงจากสิ่งใด ๆ ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ กำแพง หรือสิ่งกีดขวางที่เป็นโลหะ

  2. ถ้าหากแอคเซสพอยต์แบบไร้สาย (เราเตอร์ไร้สาย) ที่ท่านใช้สามารถสลับระหว่างย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ได้ ให้ลองทำการเปลี่ยนความถี่นั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายตัวอื่น:

   • สำหรับ HT-ST9, HT-ST5, HT-NT3, HT-RT5, HT-ST5000 และ HT-MT500: ให้ลองทำการเปลี่ยนความถี่เราเตอร์แบบไร้สายไปเป็นย่านความถี่ 2.4 GHz

   • สำหรับ HT-CT780, HT-CT380, HT-NT5, HT-CT790, HT-CT390, HT-CT800, HT-MT300, HT-CT290, HT-G700, HT-S400: ให้ลองทำการเปลี่ยนความถี่เราเตอร์แบบไร้สายไปเป็นย่านความถี่ 5 GHz