หมายเลข ID หัวข้อ : 00180344 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

การใช้งานร่วมกันได้ของ USB ในทีวีบราเวีย สำหรับรุ่นในปี 2557

  ท่านสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์รูปถ่าย เพลง และวิดีโอต่าง ๆ ที่เก็บบันทึกไว้ในกล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพวิดีโอของโซนี่ หรืออุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่าน โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นเข้าไปทางสาย USB (ไม่ได้จัดมาให้) หรือต่อเข้าโดยตรง.

  คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อการอ้างอิงที่รวดเร็ว

  1. กล้องดิจิตอล Cyber-shot / กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้
  2. กล้อง Handycam
  3. External Hard Drive
  4. USB Drive

  ข้อมูลสำคัญ:

  • อุปกรณ์ USB ต่าง ๆ ได้รับการทดสอบแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557.
  • อุปกรณ์ USB ต่าง ๆ ได้รับการทดสอบแล้ว โดยโซนี่ จะพบว่า ใช้งานร่วมกันได้, อย่างไรก็ตาม, ฟังก์ชันบางอย่างอาจจะไม่รองรับ.
  • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ทำการแบ็คอัพข้อมูลของท่านไว้ก่อน. โซนี่ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการเสียหายของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นได้.
  • ตารางแสดงการใช้งานด้วยกันได้และสเปคต่าง ๆ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ.  
  กล้องดิจิตอล Cyber-shot/กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ 
  ชื่อรุ่น Photo Movie 
  DSC-H100 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-H200 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-H70 JPEG MP4(visual)
  DSC-H90 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-HX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX10V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX20 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX200 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX200V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX20V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX300 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX30V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX400 JPEG MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX50 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX50V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX7V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-HX9V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-J10 JPEG Motion JPEG
  DSC-J20 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-QX10 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-QX100 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-RX1 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX10 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX100 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX100M2 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-RX1R JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-S3000 JPEG Motion JPEG
  DSC-S5000 JPEG Motion JPEG
  DSC-T110 JPEG MP4(visual)
  DSC-T110D JPEG MP4(visual)
  DSC-TF1 JPEG Motion JPEG,MP4(AVC/H.264)
  DSC-TX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX100V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX20 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX200 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX200V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX300 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX300V JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX55 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-TX66 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-W510 JPEG Motion JPEG
  DSC-W515PS JPEG Motion JPEG
  DSC-W520 JPEG Motion JPEG
  DSC-W530 JPEG Motion JPEG
  DSC-W550 JPEG Motion JPEG
  DSC-W560 JPEG MP4(visual)
  DSC-W570 JPEG MP4(visual)
  DSC-W570D JPEG MP4(visual)
  DSC-W580 JPEG MP4(visual)
  DSC-W610 JPEG Motion JPEG
  DSC-W620 JPEG Motion JPEG
  DSC-W630 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W650 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W670 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W690 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-W710 JPEG Motion JPEG
  DSC-W730 JPEG MP4(AVC/H.264)
  DSC-WX10 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX100 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX150 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX170 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX200 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX30 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX50 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX60 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX7 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX70 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX80 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSC-WX9 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSLR-A560 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  DSLR-A580 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-3000K JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-7 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  ILCE-7R JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-3 JPEG, RAW, MPO MP4(visual)
  NEX-3N JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5N JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5R JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-5T JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-6 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-7 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  NEX-C3 JPEG, RAW, MPO MP4(visual)
  NEX-F3 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A33 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A35 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A37 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A55 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A55V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A57 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A58 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A65 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A65V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A77 JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A77V JPEG, RAW, MPO MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A99 JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD
  SLT-A99V JPEG, RAW MP4(AVC/H.264), AVCHD


  กลับสู่ด้านบน

  กล้อง Handycam
  ชื่อรุ่น Photo Movie
  DCR-PJ5 JPEG MPEG2 PS
  DCR-PJ5E JPEG MPEG2 PS
  DCR-PJ6 JPEG MPEG2 PS
  DCR-PJ6E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR15E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR20 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR20E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR21 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SR21E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX10E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX11E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX20 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX20E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX21 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX21E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX22 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX22E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX45 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX45E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX65 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX65E JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX85 JPEG MPEG2 PS
  DCR-SX85E JPEG MPEG2 PS
  DEV-30 JPEG AVCHD, MVC (2D playback)
  FDR-AX1 - ×XAVC-S(MP4(AVC/H.264))
  (ไม่มีฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอ, 4K/HD playback)
  FDR-AX1E - ×XAVC-S(MP4(AVC/H.264))
  (ไม่มีฟังก์ชันการบันทึกวิดีโอ, 4K/HD playback)
  HDR-AS10 JPEG MP4(AVC/H.264)
  HDR-AS15 JPEG MP4(AVC/H.264)
  HDR-AS30V JPEG MP4(AVC/H.264)
  HDR-CX130 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX130E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX180 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX180E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX190 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX190E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX200 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX200E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX210 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX210E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX220 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX220E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX230 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX230E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX250 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX250E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX260 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX260E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX260V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX260VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX270E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX270V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX280 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX280E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX290 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX290E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX320 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX320E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX360 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX360E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX360V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX360VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX380 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX380E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX390 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX390E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX400E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX410VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX430V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX430VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX510E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX560 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX560E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX560V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX560VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX570E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX580 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX580E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX580V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX580VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX590V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX630V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-CX690E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX700 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX700E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX700V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX700VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX720V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX730E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX740E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX740VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX750 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX750E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX750V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-CX750VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW55VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW77 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW77E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW77V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-GW77VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-MV1 - MP4(AVC/H.264)(*3)
  HDR-PJ10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ20 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ200 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ200E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ210 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ220E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ230 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ230E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ260 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ260E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ260V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ260VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ30 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ30E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ30V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ30VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ320E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ380 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ380E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ390 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ390E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ40V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ420E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ420VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ430 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ430E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ430V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ430VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ50 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ50E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ50V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ50VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ510E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ580 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ580E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ580V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ580VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ590V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ600 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ600E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ600V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ600VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ630V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ650E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ650V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ650VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ660 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ660E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ660V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ660VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ710 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ710E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ710V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ710VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ720E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ740VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ760 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ760E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ760V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ760VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-PJ780E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ780VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ790 JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ790E JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ790V JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-PJ790VE JPEG MPEG2 PS, MP4(AVC/H.264),AVCHD
  HDR-TD10 JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD10E JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD20 JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD20E JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD20V JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD20VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD30 JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD30E JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD30V JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-TD30VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD, MVC (2D playback)
  HDR-XR160 JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR160E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR180E JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR180V JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  HDR-XR180VE JPEG MPEG2 PS, AVCHD
  MHS-FS1 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS1K JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS2 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS2K JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-FS3 JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
  MHS-FS3K JPEG, MPO MP4(AVC/H.264), MP4(AVC/H.264) Side by Side
  MHS-TS22 JPEG MP4(AVC/H.264)
  MHS-TS55 JPEG MP4(AVC/H.264)
  NEX-VG20 JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG20E JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG20H JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG20HE JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG30 JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG30E JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG30EH JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG30H JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD
  NEX-VG900 JPEG, RAW MPEG2 PS, AVCHD


  กลับสู่ด้านบน

  Sony HDD
  ชื่อชนิด Photo Movie 
  HD-D1 - -
  HD-D2 - -
  HD-D2A - -
  HD-D2B - -
  HD-D3B - -
  HD-D4B - -
  HD-E1 - -
  HD-EG5 - -
  HD-EG5U - -
  HD-PG5 - -
  HD-PG5U - -
  HD-T2 - -
  HD-T3 - -
  HD-T4 - -


  กลับสู่ด้านบน

  USB Drive
  ชื่อชนิด  Photo Movie 
  USM16GP - -
  USM16GQ - -
  USM16GR - -
  USM16GT - -
  USM16GU - -
  USM16GV - -
  USM32GP - -
  USM32GQ - -
  USM32GR - -
  USM32GT - -
  USM32GU - -
  USM4GP - -
  USM4GR - -
  USM4GV - -
  USM64GP - -
  USM64GQ - -
  USM64GT - -
  USM64GU - -
  USM8GP - -
  USM8GQ - -
  USM8GR - -
  USM8GT - -
  USM8GU - -
  USM8GV - -


  กลับสู่ด้านบน