หมายเลข ID หัวข้อ : 00180323 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/07/2017

ผังแสดงการใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 7 สำหรับกล้อง Cyber-shot

  ตารางต่อไปนี้แสดงให้ท่านเห็นถึงผลการทดสอบการใช้งานร่วมกันได้ สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้กับ Windows 7
  สภาวะแวดล้อมที่ใช้งานด้วยกันได้:

  • Windows 7 จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน
  • สภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นจะไม่ได้รับการรองรับ
  • การทำงานจะไม่ได้รับการประกันในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

  สัญลักษณ์:
  O : ใช้งานร่วมกันได้

  X : ใช้งานร่วมกันไม่ได้

  ∆ : ใช้งานร่วมกันได้กับบางฟังค์ชั่น/บางเงื่อนไข

  USB

  รุ่น

  64-บิท

  32-บิท

  DSC-F505 X X
  DSC-F505V X X
  DSC-F55V X X
  DSC-F707 O O
  DSC-F717 O O
  DSC-F77 O O
  DSC-F77A O O
  DSC-F828 O O
  DSC-F88 O O
  DSC-FX77 O O
  DSC-G1 O O
  DSC-G3 O O
  DSC-H1 O O
  DSC-H10 ∆*2 ∆*2
  DSC-H2 O O
  DSC-H20 O O
  DSC-H3 ∆*2 ∆*2
  DSC-H5 O O
  DSC-H50 O O
  DSC-H7 ∆*2 ∆*2
  DSC-H9 ∆*2 ∆*2
  DSC-HX1 O O
  DSC-L1 O O
  DSC-M1 O O
  DSC-M2 O O
  DSC-N1 O O
  DSC-N2 O O
  DSC-P1 X X
  DSC-P10 O O
  DSC-P100 O O
  DSC-P12 O O
  DSC-P120 O O
  DSC-P150 O O
  DSC-P2 O O
  DSC-P20 X X
  DSC-P200 O O
  DSC-P3 X X
  DSC-P30 X X
  DSC-P31 O O
  DSC-P32 O O
  DSC-P41 O O
  DSC-P43 O O
  DSC-P5 X X
  DSC-P50 X X
  DSC-P51 O O
  DSC-P52 O O
  DSC-P7 O O
  DSC-P71 O O
  DSC-P72 O O
  DSC-P73 O O
  DSC-P8 O O
  DSC-P9 O O
  DSC-P92 O O
  DSC-P93/P93A O O
  DSC-R1 O O
  DSC-S30 X X
  DSC-S40 O O
  DSC-S45 O O
  DSC-S50 X X
  DSC-S500 ∆*1 ∆*1
  DSC-S60 O O
  DSC-S600 O O
  DSC-S650 ∆*1 ∆*1
  DSC-S70 X X
  DSC-S700 O O
  DSC-S730 O O
  DSC-S75 X X
  DSC-S750 O O
  DSC-S780 O O
  DSC-S80 O O
  DSC-S800 O O
  DSC-S85 X X
  DSC-S90 O O
  DSC-S930 O O
  DSC-S950 O O
  DSC-S980 O O
  DSC-ST80 O O
  DSC-T1 O O
  DSC-T10 O O
  DSC-T100 ∆*2 ∆*2
  DSC-T11 O O
  DSC-T2 ∆*2 ∆*2
  DSC-T20/T20HDPR ∆*2 ∆*2
  DSC-T200 ∆*2 ∆*2
  DSC-T25 ∆*2 ∆*2
  DSC-T3 O O
  DSC-T30 O O
  DSC-T300 O O
  DSC-T33 O O
  DSC-T5 O O
  DSC-T50 O O
  DSC-T500 O O
  DSC-T7 O O
  DSC-T70/T70HDPR ∆*2 ∆*2
  DSC-T700 O O
  DSC-T75 ∆*2 ∆*2
  DSC-T77 O O
  DSC-T9 O O
  DSC-T90 O O
  DSC-T900 O O
  DSC-TX1 O O
  DSC-U10 O O
  DSC-U20 O O
  DSC-U30 O O
  DSC-U40 O O
  DSC-U50 O O
  DSC-U60 O O
  DSC-V1 O O
  DSC-V3 O O
  DSC-W1 O O
  DSC-W100 O O
  DSC-W110 O O
  DSC-W115 O O
  DSC-W12 O O
  DSC-W120 O O
  DSC-W125 O O
  DSC-W130 O O
  DSC-W15 O O
  DSC-W150 O O
  DSC-W17 O O
  DSC-W170 O O
  DSC-W180 O O
  DSC-W190 O O
  DSC-W200 ∆*2 ∆*2
  DSC-W210 O O
  DSC-W215 O O
  DSC-W220 O O
  DSC-W230 O O
  DSC-W270 O O
  DSC-W275 O O
  DSC-W290 O O
  DSC-W30 O O
  DSC-W300 O O
  DSC-W35 O O
  DSC-W40 O O
  DSC-W5 O O
  DSC-W50 O O
  DSC-W55 O O
  DSC-W7 O O
  DSC-W70 O O
  DSC-W80/W80HDPR ∆*2 ∆*2
  DSC-W85 ∆*2 ∆*2
  DSC-W90 ∆*2 ∆*2
  DSC-WX1 O O

  *1 การนำเข้ารูปภาพต่าง ๆ ด้วยโหมด PTP จะไม่ได้รับการรองรับ ให้นำเข้าโดยใช้โหมด Mass Storage แทน
  *2 การนำเข้ารูปภาพต่าง ๆ ด้วยโหมด PictBridge ไม่ได้รับการรองรับ ให้นำเข้าโดยใช้โหมด  Mass Storage แทน

   

  ตารางด้านล่างนี้ แสดงให้ท่านเห็นถึงผลของการทดสอบของแต่ละซอฟต์แวร์กับ Windows 7 สภาวะแวดล้อมที่ใช้งานร่วมกันได้:
  • Windows 7 ต้องได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน
  • สภาพแวดล้อมที่ได้รับการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่น ๆ จะไม่ได้รับการรองรับ
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันในเครื่องทั้งหมด
  หมายเหตุ:
  • Starter Edition ของ Windows 7 ไม่ได้รับการรองรับ ยกเว้นจะมีการระบุเป็นอย่างอื่น
  • สำหรับ 64-bit editions ซอฟต์แวร์นี้จะทำงานในโหมด 32-bit compatibility

  ซอฟต์แวร์

  เวอร์ชั่น

  การใช้งานร่วมกันได้                    

  หมายเหตุ / ทางเลือกอื่น


   64-บิท

   32-บิท 

  PMB (Picture Motion Browser) 3.2.00 หรือใหม่กว่า Yes
  2.1.03 ~ 3.1.00 No จะทำงานร่วมกันได้โดยใช้  โปรแกรมอัพเดตตัวล่าสุด 
  2.1.02 หรือเก่ากว่า No

  64-bit editions:
  ห้ามทำการติดตั้ง PMB โดยตรงจากแผ่น CD-ROM เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ ให้ติดตั้งโดยใช้ PMB Installer สำหรับ Vista 64-bit แล้วจึงใช้ โปรแกรมอัพเดตตัวล่าสุด 

  32-bit editions:
  จะใช้งานร่วมกันได้โดยใช้ โปรแกรมอัพเดตตัวล่าสุด 

  Image Data Converter SR 1.0 No
  PMB Portable 3.0 หรือใหม่กว่า Yes
  เก่ากว่า3.0 No PMB Portable สามารถทำการอัพเดตไปเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้งานร่วมกันได้ โดยการเรียกใช้งาน [PMB Portable Maintenance Tool] หลังจากที่ใช้ โปรแกรมอัพเดตตัวล่าสุด
  Cyber-shot Viewer 1.0 No จะสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยการอัพเดต PMB ด้วย โปรแกรมอัพเดตตัวล่าสุด 
  Picture Package (PIXELA) All No เป็นตัวเลือกสำหรับการดาวน์โหลดและใช้ PMB เวอร์ชั่น 5.6.01
  Image Data Converter (PIXELA) All No
  Nero Vision Express 3 (Nero) - No
  ImageMixer (PIXELA) 1.0/1.5 No

  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554