หมายเลข ID หัวข้อ : 00180401 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ของกล้องดิจิตอล α (Alpha) สำหรับ Windows 8

  เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากดรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

  สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2.  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  กล้อง α E-mount 
  ชื่อรุ่น ใช้งานร่วมกันได้
  NEX-3 O
  NEX-5 O
  NEX-5N O
  NEX-5R O
  NEX-6 O
  NEX-7 O
  NEX-C3 O
  NEX-F3 O
  กลับสู่ด้านบน


  กล้อง α A-mount 
  ชื่อรุ่น ใช้งานร่วมกันได้
  DSLR-A100 O
  DSLR-A200 O
  DSLR-A230 O
  DSLR-A290 O
  DSLR-A300 O
  DSLR-A330 O
  DSLR-A350 O
  DSLR-A380 O
  DSLR-A390 O
  DSLR-A450 O
  DSLR-A500 O
  DSLR-A550 O
  DSLR-A560 O
  DSLR-A700 O
  DSLR-A850 O
  DSLR-A900 O
  SLT-A33 O
  SLT-A35 O
  SLT-A37 O
  SLT-A55V O
  SLT-A65V O
  SLT-A77V O
  SLT-A99V O

  หมายเหตุ:
  โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
  อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้