หมายเลข ID หัวข้อ : 00259238 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2021

ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ macOS Big Sur (macOS 11) สำหรับกล้อง Cyber-shot

  เราได้ทำการตรวจเช็คสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในรายการในหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นอันที่ออกมาในเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือก่อนหน้านั้น

  ข้อสำคัญ: ไม่มีการรับประกันว่าการทำงานจะเป็นปกติได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทุกเครื่อง

  สัญลักษณ์:
  ✓: เข้ากันได้
  -: เข้ากันไม่ได้
  ?: กำลังทดสอบ

  กล้อง คอมแพค

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  DSC-H100
  DSC-H200
  DSC-H300
  DSC-H400
  DSC-HX50
  DSC-HX50V
  DSC-HX60
  DSC-HX60V
  DSC-HX80
  DSC-HX90
  DSC-HX90V
  DSC-HX95
  DSC-HX99
  DSC-HX300
  DSC-HX400
  DSC-HX400V
  DSC-KW1
  DSC-KW11
  DSC-RX0
  DSC-RX0M2
  DSC-RX1
  DSC-RX1R
  DSC-RX1RM2
  DSC-RX10
  DSC-RX10M2
  DSC-RX10M3
  DSC-RX10M4
  DSC-RX100
  DSC-RX100M2
  DSC-RX100M3
  DSC-RX100M4
  DSC-RX100M5
  DSC-RX100M5A
  DSC-RX100M6
  DSC-RX100M7
  DSC-TF1
  DSC-TX30
  DSC-W710
  DSC-W730
  DSC-W800
  DSC-W810
  DSC-W830
  DSC-WX60
  DSC-WX80
  DSC-WX170
  DSC-WX200
  DSC-WX220
  DSC-WX300
  DSC-WX350
  DSC-WX500
  DSC-WX700
  DSC-WX800

  กล้องดิจิทัล

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  ZV-1

  กล้องสไตล์เลนส์

  รุ่นmacOS 11
  (Big Sur)
  DSC-QX10
  DSC-QX30
  DSC-QX100