หมายเลข ID หัวข้อ : 00228944 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/06/2020พิมพ์

กล้องไซเบอร์ชอต (Cyber-shot Camera) - เปิดเพาเวอร์ไม่ได้

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น

  เนื่องจากแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ต่อปัญหานี้ ให้ตรวจเช็คดูสถานะของกล้องหลังการเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอน

  1. ตรวจเช็คดูสถานะของแบตเตอรี่
   1. ใส่แบตเตอรี่ที่เป็นของใหม่หรือที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้วเข้าไป
    • อาจจะใช้เวลาระยะหนึ่งหลังใส่แบตเตอรี่เข้าไป ก่อนที่เพาเวอร์จะเปิดขึ้นมา เนื่องจากกล้องจะใช้เวลาในการตรวจสอบสถานะ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ
    • ถ้าหากประจุในแบตเตอรี่หมดลงไป ให้ลองดูใหม่อีกครั้งหลังจากที่ชาร์จไฟใหม่แล้ว
    • แบตเตอรี่จะทำการคายประจุเร็วขึ้นเมื่อใช้ในสภาวะอากาศที่หนาวเย็น เราแนะนำให้ทำการชาร์จไฟแบตเตอรี่ในสภาวะแวดล้อมที่ 50°F ถึง 86°F (10°C ถึง 30°C) จนกระทั่งไฟ CHARGE ดับลงไป ชุดแพ็คแบตเตอรี่นี้อาจจะชาร์จไฟได้อย่างไม่ถูกต้อง ในอุณหภูมิที่อยู่นอกเหนือช่วงนี้
    • เราแนะนำให้ใช้แต่แบตเตอรี่ และตัวชาร์จไฟของ Sony เท่านั้น
     หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ของเลียนแบบจะดูคล้ายกับชุดแพ็คแบตเตอรี่แท้แบบชาร์จไฟใหม่ได้ของ Sony มาก แต่จะไม่มีอุปกรณ์สำหรับป้องกันที่คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับการใช้งานที่มีเอาท์พุทสูงและการใช้งานที่ยาวนาน การใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติ ที่เกี่ยวพันถึงการเกิดไฟไหม้ การบวมพอง และที่คล้ายกันได้ โปรดทราบว่า Sony จะไม่รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือการทำงานที่ผิดปกติ ที่เกิดจากการใช้ชุดแพ็คของแบตเตอรี่ที่เป็นของเลียนแบบ
      
   2. ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆในวิธีการแก้ปัญหานี้, ให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าขั้วของแบตเตอรี่มีความสะอาดดี รูปภาพด้านล่างแสดงการเปรียบเทียบของขั้วที่สะอาดและสกปรก
    รูปภาพประกอบ

    [A] ลายนิ้วมือบนขั้วต่อ
    [B] วัตถุแปลกปลอมบนขั้วต่อ
    [C] อ้างอิง: ขั้วต่อที่สะอาด

    หมายเหตุ: ถ้าหากไฟ CHARGE ไม่ติดสว่างหรือกะพริบในระหว่างการชาร์จไฟ, ขั้วต่ออาจจะมีความสกปรก ให้เช็ดผงฝุ่นออกด้ายผ้าหรือก้านสำลีที่แห้ง ห้ามสัมผัสกับขั้วต่าง ๆ ด้วยมือหรือโลหะ
     
   3. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่นั้นได้ใส่เข้าไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในทิศทางที่ขั้วต่อสัมผัสกับขั้วต่อของกล้อง

    รูปภาพประกอบ

     
  2. เปิดกล้องขึ้นมา
    
  3. ถ้าหากกล้องยังคงไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ ให้ลองทำการเปิดกล้องในโหมด Playback/Edit โดยการเปลี่ยนโหมดไปที่โหมด Playback/Edit หรือโดยการกดที่ปุ่ม Playback
    
  4. เปลี่ยนให้กล้องไปเป็นโหมด Camera และลองทำการเปิดกล้องดู
  5. ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ให้ลองทำการต่อตัวเอซีอะแดปเตอร์ เข้ากับกล้องและเต้ารับไฟฟ้าที่ทำงานได้
   หมายเหตุ: ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป ถ้าหากกล้องที่จะใช้นั้น ไม่รองรับการใช้ตัวเอซีอะแดปเตอร์

  6. ถ้าหากกล้องยังคงเปิดขึ้นมาไม่ได้, ให้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ที่ทำงานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์
    
  7. เปิดกล้องขึ้นมา ในระหว่างที่เชื่อมต่อยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์
   ถ้าหากกล้องกำลังทำการชาร์จไฟโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์, ตัวเอซีอะแดปเตอร์นั้นอาจจะต้องเปลี่ยนด้วยตัวใหม่

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว

  ถ้าหากกล้องเปิดขึ้นมาได้ แต่ยังแสดงปัญหาอื่นที่แตกต่างออกไป, ให้ตรวจเช็คกับหัวข้อใด ๆต่อไปนี้ดู: